< Terug naar overzicht

Zelfstandige starters gelukkiger dan in loondienst

Zeven op tien starters die het afgelopen jaar een eigen zaak opgestart hebben, zijn nu gelukkiger dan toen ze nog in loondienst werkten. Amper een op tien beklaagt zich de overstap.

Eigen baas zijn, meer flexibiliteit hebben en zichzelf ontplooien zijn de belangrijkste motivatoren voor starters om voor een activiteit als zelfstandige te kiezen. Ze kiezen daarvoor niet noodzakelijk iets wat in de lijn ligt met hun studies of met hun loopbaan tot dusver. Een derde van de zelfstandigen doet zelfs iets helemaal anders. Dat betreuren ze achteraf niet. Zeven op tien zelfstandigen die eerst als werknemer aan de slag waren, zijn (veel) gelukkiger wanneer ze niet moeten luisteren naar een baas. Nog eens 20 procent is even gelukkig als zelfstandige dan als loontrekkende. Zo blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta gestarte zelfstandigen. Het onderzoek liep van 29 mei 2020 tot en met 20 juni 2020 en 1.023 respondenten namen eraan deel.

“Het aantal zelfstandigen dat tevreden is om op eigen benen te staan, is erg hoog. Zeker gezien de grote impact van corona. Het geeft aan dat de steunmaatregelen van de overheid de zelfstandigen goed geholpen hebben, al valt het nog even af te wachten of ze wel voldoende zullen zijn. Corona creëert ook opportuniteiten, omdat de crisis nieuwe gaten in de markt heeft blootgelegd, waar ze met hun (nieuwe) zaak kunnen op inspelen”, zegt Katrien Jonckheer, Director Klantenservice Starters & Zelfstandigen.

11.314 euro financiële buffer

Veruit de meeste zelfstandigen (86 procent) starten alleen, zonder vennoot, en 60 procent doet dat ook zonder eigenlijk businessplan. Twee jaar geleden startten zeven op tien nog zonder uitgewerkt ondernemingsplan. De meeste steun zoeken zelfstandigen bij hun boekhouder. Zeven op tien vertrouwen op de steun van een accountant, terwijl niet eens de helft gaat aankloppen bij andere externe partners, zoals de bank, de beroepsfederatie of collega-zelfstandigen.

Een startende zelfstandige in hoofdberoep voorziet in een gemiddelde financiële buffer van 11.314 euro. En ook al starten velen zonder een echt businessplan, zij kijken vaak naar hun boekhouder om te helpen bepalen welke omzet nodig is om een bepaald netto-inkomen te halen. Maar liefst de helft van de starters kan binnen de maand van zijn zelfstandige activiteit leven; 14 procent heeft een jaar nodig om zover te geraken en 8,7 procent meer dan een jaar.

Een klare kijk op alle facetten van het ondernemerschap is van cruciaal belang. Bij de start botsen nieuwe zelfstandigen vooral op de administratie die bij een zelfstandige activiteit komt kijken (40 procent zet het in de top vijf) en op de zoektocht naar klanten (36,7 procent zet het in de top vijf). Dit laatste blijkt niet altijd zo evident als ze hadden ingeschat. Starters hebben vaak nog niet de middelen noch de kennis om de juiste communicatiekanalen in te zetten. Opvallend: slechts vier op tien die afgelopen jaar begonnen, hebben al een website. Twee jaar geleden was dat nog 80 procent.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen