< Terug naar overzicht

Zelfstandige gaat 5 jaar later met pensioen

Als zelfstandigen met pensioen gaan, doen ze dat zo’n 5 jaar later dan werknemers, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van gegevens van het RSVZ en de OESO. Bovendien stelt de ondernemersorganisatie vast dat steeds meer zelfstandigen actief blijven na de pensioenleeftijd.

Eind 2016 was nagenoeg 1 op de 10 zelfstandigen nog steeds actief na hun 65 jaar of een professionele carrière van 45 jaar. Dat zijn er ondertussen bijna 100.000. Ter vergelijking: bij de werknemers is 1 procent actief na de pensioenleeftijd en bij de ambtenaren slechts 0,14 procent. “Dat zelfstandigen gevoelig langer aan het werk blijven, heeft in de eerste plaats te maken met hun laag pensioen”, meent Christine Mattheeuws, voorzitter van zelfstandigenorganisatie NSZ.

De gemiddelde pensioenleeftijd bij zelfstandigen bedraagt 64 jaar, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Dat betekent dat zelfstandigen zo’n 5 jaar later met pensioen gaan dan de Belgische werknemers, die gemiddeld op 59 jaar met pensioen gaan, zo blijkt uit cijfers van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Actief na de pensioenleeftijd

Aanvullend stelt het NSZ vast dat eind 2016 zo'n 9,3 procent van alle zelfstandigen nog steeds actief was na de leeftijd van 65 jaar of een professionele carrière van 45 jaar. In totaal ging het om 98.701 zelfstandigen in die situatie op een totaal van 1.057.393 zelfstandigen.

Opmerkelijk is dat de groep actieve zelfstandigen na de pensioenleeftijd op vijf jaar tijd is toegenomen met maar liefst 27 procent. Dat is ook het gevolg van een politieke ingreep: sinds begin 2015 kunnen zelfstandigen immers onbeperkt bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd.

Het aantal zelfstandigen dat actief is na de pensioenleeftijd ligt in ieder geval een pak hoger dan bij werknemers en de ambtenaren. Uit een analyse van NSZ op basis van RSZ-gegevens blijkt immers dat slechts 1 procent van de werknemers (28.000) nog aan de slag is na zijn of haar 65ste of een professionele carrière van 45 jaar. Bij de ambtenaren ligt dat aantal met 0,14 procent (nog geen 1000 in totaal) nog een pak lager.

“Laat pensioenstelsels naar elkaar toegroeien”

NSZ ziet verschillende verklaringen voor het feit dat zelfstandigen langer aan de slag blijven. Voor een deel van de zelfstandigen is werken nu eenmaal hun hobby en hun passie, waardoor het moeilijk is om, zelfs wanneer men pensioengerechtigd is, afstand te nemen van hun onderneming. De belangrijkste verklaring is evenwel het lage zelfstandigenpensioen, dat gemiddeld 840 euro per maand bedraagt, en heel wat zelfstandigen aanzet om langer te werken dan de gemiddelde werknemer. Ter vergelijking: het gemiddeld ambtenarenpensioen bedraagt 2500 euro, dat van de werknemers gemiddeld 1100 euro.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Die grote pensioenkloof tussen de verschillende statuten is anno 2017 absoluut niet meer te verantwoorden, voor zover ze dat ooit al was. Voor ons is het dan ook essentieel dat de verschillende pensioenstelsels naar elkaar toegroeien en dat dus de ambtenaren fors zullen moeten inleveren qua pensioen. Vermits de lonen tegenwoordig bij de overheid vaak zelfs hoger zijn dan in de privésector, is het niet langer vol te houden dat dat hoger pensioen neerkomt op uitgesteld loon. Nu komen de zelfstandigen er qua pensioen bekaaid vanaf, terwijl ze van alle stelsels financieel het meest bijdragen aan onze samenleving. De return hiervoor moet een stuk hoger liggen.”

Bron: NSZ (nsz.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen