< Terug naar overzicht

Zelfs de hoogopgeleide Belg wil op 60 met pensioen

De werkende Belg denkt te kunnen werken tot 62, maar wil slechts werken tot hij 60 is. Vooral hogeropgeleiden zijn zich ervan bewust langer te moeten werken (tot 66 jaar), maar daarom willen ze het nog niet. Laaggeschoolden hebben er dan weer steeds minder vertrouwen in langer te kunnen werken.

De Belgische werknemer denkt dat hij zal moeten werken tot zijn 65 (64,9 jaar). Dit is een stijging met meer dan één jaar in vergelijking met 2013. Hoewel er dus sprake is van een grotere bewustwording, blijft de kloof tussen de gewenste en de wettelijke pensioenleeftijd (intussen opgetrokken, weliswaar in twee stappen, naar 67 jaar), nog steeds groot. Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1754 werknemers naar hun inzetbaarheid.

“Ik kan werken tot ik 62 ben”

Ruim 83 procent van de Belgische werknemers zegt tot zijn 62 te kunnen werken. Slechts 39 procent geeft aan te kunnen werken tot 65 jaar en amper 15 procent tot 67 jaar, wat binnenkort de wettelijke pensioenleeftijd zal zijn.

De gemiddelde Belg voelt zich met andere woorden niet in staat om te werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Deze tendens is niet nieuw. Ook in 2013 dacht de werkende Belg maar tot zijn 62 te kunnen werken. Door de wetswijziging betekent dit wel dat de kloof met de wettelijke pensioenleeftijd is toegenomen.

De fysieke en vooral de mentale gezondheid van werknemers spelen hierbij een cruciale rol. Dit  komt door een samenspel van factoren zoals jobonzekerheid, mobiliteitsproblematiek, werkintensiteit, technostress en dergelijke meer. En dit alles in combinatie met een druk privéleven. Verder valt op dat vooral lagergeschoolden het meest onder de toegenomen mentale belasting lijden en zich ook fysiek het minst in staat voelen om tot de pensioenleeftijd door te werken.

Belg wil op 60 met pensioen

Net zoals in 2013, wil de Belgische werknemer maar werken tot hij 60 is. De pensioenleeftijd verhogen is ongetwijfeld nodig, maar dit alleen zal er dus niet voor zorgen dat werknemers ook daadwerkelijk langer aan de slag zullen blijven. Om ‘met meer’ en ‘langer’ te werken, moeten werknemers dit ook zelf kunnen en willen. Ze hebben hiervoor ondersteuning nodig van het management én van de overheid.

Het ‘willen’ langer werken vormt de grootste uitdaging. De overheid verlangt dat zoveel mogelijk mensen doorwerken tot 67 jaar, maar de Belg is daartoe slechts bereid tot zijn 60ste. In 2013 stopte de Belg met werken op gemiddeld 59 jaar.

Hoogopgeleiden kunnen langer werken, maar willen dat niet

Twee jaar geleden, anno 2013, dachten zowel hoger- als lagergeschoolden te moeten werken tot hun 64. Terwijl lagergeschoolden er nog steeds hetzelfde over denken, gaan hogergeschoolden er al van uit tot 66 jaar te moeten werken (65,6). Dat is al bijna twee jaar langer dan in 2013, maar komt nog steeds niet overeen met de wettelijke pensioenleeftijd.

Hogeropgeleiden geven eveneens aan langer te kunnen werken dan lageropgeleiden (respectievelijk tot 63 vs. 61 jaar). In 2013 dachten ze nog even lang te kunnen werken, namelijk tot 62 jaar. Lageropgeleiden denken dus minder lang te kunnen werken dan 2 jaar geleden. Deze evolutie heeft ongetwijfeld te maken met de werkomstandigheden, werkvoorwaarden en werkinhoud, die nog altijd minder interessant blijven voor deze groep van werknemers.

Zowel hoger- als lagergeschoolden willen tot hun 60ste werken (respectievelijk tot 59,8 en 60,4 jaar). Dit was in 2013 ook al zo, ook al denken ze nu langer te moeten werken. De uitdaging ligt dus zeker ook bij de hogeropgeleiden, vooral bij het op peil houden van hun zin om te werken en hun engagement. Merk tot slot ook op dat het dan nog niet voldoende is, want niet alle werkgevers staan even positief tegenover deze groep van oudere werknemers.

Inzetten op duurzame inzetbaarheid

Er is in ieder geval een groeiende nood aan inzetbare werknemers. Wetende dat het werknemersbestand veroudert, komt het er voor de bedrijven op aan om hun medewerkers fysiek en mentaal fit te houden en hun motivatie te stimuleren. In het bijzonder hebben we nood aan organisaties en leidinggevenden die werknemers inzetten op hun talent, de verbinding tussen medewerkers stimuleren en die werknemers uitdagen op hun leer- en veerkracht. Zoniet zullen zij te maken krijgen met apathie, met meer langdurig absenteïsme en dus met productiviteitsverlies.

Bron: Securex (securex.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen