< Terug naar overzicht

Zeer groot draagvlak bij werknemers voor vakbond als medebestuurder

Maar liefst 69 procent van alle werknemers is van mening dat de vakbond een zetel verdient in de raad van bestuur van de onderneming waar men werkt. Dat is verrassend veel omdat noch werkgevers, noch vakbonden hiervan voorstander zijn. Dit is de belangrijkste vaststelling uit de vierjaarlijkse studie van Randstad naar de participatiemogelijkheden van werknemers op de werkvloer naar aanleiding van de sociale verkiezingen.

Uit deze en voorgaande studies blijkt telkens dat de vakbonden, zeker waar ze effectief aanwezig zijn, kunnen rekenen op een groot draagvlak in het bedrijf. Werknemers zijn globaal genomen positief, ook over het sociaal overleg in het bedrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat dit draagvlak afkalft. Ook in 2020 heeft 70 procent van de werknemers vertrouwen in de vakbond en 53 procent voelt zich zelfs sterk betrokken bij de vakbond. Voor bijna zeven op tien mag de vakbond zelfs in de raad van bestuur van het bedrijf zitten. Bij kaderleden gaat het nog steeds over 46 procent.
Jan Denys, woordvoerder en arbeidsmarktdeskundige bij Randstad Group: “Dit hoge cijfer pro medebestuur kan misschien de aanleiding vormen voor de sociale partners om hierover eens opnieuw na te denken. Landen als Zweden en Duitsland tonen aan dat dit model perfect kan werken. Hiervoor moeten de sociale partners wel uit hun comfortzone komen. De vraag is of ze hiertoe in staat zullen zijn.”

Tevredenheid over eigen participatiemogelijkheden daalt licht

De positieve visie van de gemiddelde werknemer op de vakbond en de sociale verhoudingen in het bedrijf, neemt niet weg dat de tevredenheid over de persoonlijke participatiemogelijkheden in het bedrijf licht afneemt. Dit geldt zowel voor het bedrijf als geheel, de afdeling waar men werkt als de eigen werkplek. In 2012 bedroeg de gemiddelde score voor het eigen bedrijf 6, in 2020 bedroeg deze 5.7. Deze daling is te merken bij alle mogelijke subgroepen. Na de lockdown was er nog een heel lichte daling naar 5.6. De vraag is of de mogelijkheden om te participeren echt afnemen, dan wel of hier gestegen verwachtingen van de werknemers spelen.
De licht dalende tevredenheid over participatiemogelijkheden heeft geen direct effect op de tevredenheid, motivatie en verbondenheid met het bedrijf. Deze blijft grosso modo stabiel.
De tevredenheid over de institutionele participatie (ondernemingsraad, syndicale delegatie, comité voor preventie en bescherming op het werk) blijft heel stabiel in vergelijking met 2016.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen