< Terug naar overzicht

Young Talent@Work

Het VBO-Forum ‘Young Talent in Action’ van 1 oktober 2015 bracht bijna 2000 jongeren en 1400 decision makers samen onder de slogan ‘Meer kansen voor meer jongeren!’. Dit was echter slechts het startschot van een brede actiecampagne. Zo bundelde het VBO zijn expertise met die van de HR-studenten van de Antwerp Management School in een praktische werkgeverstool ‘Young Talent@Work’.

Deze praktische gids staat vol met tips en tricks en inspirerende praktijkvoorbeelden voor een vlotte inschakeling van jongeren in de onderneming. Young Talent@Work wordt een dynamisch en vooral interactief gegeven dankzij www.youngtalentinaction.be.

De gids werd op dinsdag 17 mei voorgesteld op een event voor CEO's en HR-managers waarin het accent lag bij ‘jongeren op het werk’ (Young Talent@Work): de selectie en rekrutering, de ontvangst en het ontwikkelingstraject van jonge werknemers. Eerst werden een aantal projecten in de kijker gesteld die werken rond het verbeteren van de competenties, attitudes en arbeidsmarktkansen voor jongeren en die daarrond de verschillende actoren samenbrengen.

Na de pauze schetste professor Ans De Vos (Antwerp Management School) de thematiek door een academische bril. Eerst beklemtoonde ze net het verschil tussen generaties, daarna nuanceerde ze die weer. Zo was de toon gezet en waren de deelnemers klaargestoomd om de debatten te openen. De panelleden waren Philippe Meysman (directeur Recruitment & Selection bij Hudson), Hanna Zijlstra (HR-manager bij SD Worx), Odile Ledesert (HR-director bij Nestlé BelgiLux), Kristian Vandenhoudt (vice-president HR bij Atlas Copco), een toekomstig HR-talent en een young professional. Net als in de publicatie ondergingen de academische benaderingen de toets van de realiteit, dit door de praktische aanpak van de individuele bedrijven en de ontnuchterende verwachtingen van de jongste panelleden.

Generatiekloof?

De rode draad was de grote vraag of de verwachtingen van generatie Y nu werkelijk zoveel verschillen van die van de voorgaande generaties. De beruchte generatiekloof blijkt toch niet zo diep te zijn als vaak vermoed wordt. Jongeren zijn toch geen 'sociale media'-verslaafden wiens flexibiliteits- en autonomiewensen de pan uit rijzen. Ook zij willen jobzekerheid en een zeker niveau van voorspelbaarheid, gekoppeld aan structurele begeleiding, een inspirerende leiderschapsstijl en vooral transparante en klare communicatie.

Hoewel de discrepantie niet zo groot is als vaak wordt vermoed, loont het toch de moeite om de verschillen te integreren in het aanwervings- en personeelsbeleid. Dit valt alvast op: het belang dat wordt gehecht aan de culturele 'match' van waarden en normen. Voor een jongere wordt de keuze tot het al dan niet indienen van zijn/haar kandidatuur gekoppeld aan het moreel kompas van de onderneming. Ook nemen steeds vaker jongeren jobs onder hun kwalificatieniveau aan, maar dan verwachten ze ook dat hier een snelle evolutie (zowel qua inhoud als qua verloning) aan gekoppeld wordt.

Bron: VBO (vbo-feb.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen