< Terug naar overzicht

XML: Esperanto voor computers?

Met de nieuwe standaard XML kunnen computergegevens makkelijk uitgewisseld worden. Dat hebben nu ook enkele grote spelers op de Belgische HR-markt ontdekt.

Wie gegevens opslaat en verwerkt, weet dat het niet altijd makkelijk is om ze met anderen uit te wisselen. Iedereen gebruikt immers een eigen systeem. De oplossing is zo oud als de straat: het afspreken van een standaard. De nieuwste verpakkingswijze hiervan heet XML en heeft nu ook de personeelsafdeling bereikt. Enkele grote spelers uit de sector (Protime, Randstad, Securex, SD Worx en Sodexho) hebben een manier van gegevensuitwisseling afgesproken en stellen die open voor iedereen die er gebruik wil van maken. Ze geven hun initiatief gestalte door de oprichting van de vzw XML Community voor HR data (www.xmlhrcommunity.org).
De personeelsafdeling krijgt veel gegevens te verwerken. Denk maar aan loonadministratie en tijdsregistratie. Het is belangrijk dat deze gegevens op elkaar afgestemd zijn om ze op een vlotte manier te kunnen uitwisselen en voor verschillende doeleinden te gebruiken. XML maakt het mogelijk de gegevens uit de prikklok meteen door te geven aan het sociaal secretariaat. U kan bij het volgende evaluatiegesprek gewoon van het scherm aflezen of een medewerker wel eens te laat durft te komen. De ontwikkelaar van die software voor functie-evaluatie hoeft zich geen meer zorgen te maken van welke fabrikant uw tijdsregistratiesysteem komt, hij heeft voldoende aan de XML-definitie.
Voorlopig richt de XML Community zich enkel op de harde gegevens, maar niets sluit uit dat mettertijd ook de resultaten van een selectietest meteen doorgesluisd worden naar het softwarepakket voor competentiebeheer van een andere leverancier. Als er een standaard wordt afgesproken voor dit soort gegevens, is er geen maatwerk meer vereist.


De HR-manager en XML

Als HR-manager hoeft u zich weinig zorgen te maken over XML. Het belangrijkste is dat u weet dat er een uitwisselingsformaat bestaat en dat u bij de keuze van uw leverancier ook rekening houdt met het al dan niet gebruik ervan. Vroeg of laat betekent het gebruik van de standaard voor uw bedrijf een kostenbesparing. XML heeft ook als voordeel dat u niet langer gebonden bent aan één grote softwareleverancier voor uw informatiseringsbehoeften. De transparantie vergroot en de concurrentie kan ten volle spelen.


De groep heeft al twee standaarden ontwikkeld, één voor de verwerking van persoons- en contractgebonden gegevens en één rond prestaties en tijdsgebruik. Die standaarden kunnen gratis worden gebruikt door bijvoorbeeld software-ontwikkelaars. Het zijn nochtans enkel de leden van de vzw die aanpassingen mogen voorstellen. Om de standaard voldoende slaagkansen te geven, moeten de initiële leden zich voldoende openstellen voor nieuwe leden. Lid worden betekent wel dat de ontwikkelingskosten gedeeld worden. De grote softwareleveranciers SAP en PeopleSoft maken vooralsnog geen gebruik van de standaarden. Het is nu belangrijk dat aansluiting gezocht wordt bij vergelijkbare Europese initiatieven.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen