< Terug naar overzicht

Woonzorgnet-Dijleland: “Eigenaarschap leidt tot leiderschap”

Bij Woonzorgnet-Dijleland mogen alle medewerkers een leider zijn. “Het resultaat is dat medewerkers met volle goesting komen werken”, vertelt algemeen directeur Griet Robberechts.

Woonzorgnet-Dijleland is een fusie van vier woonzorgcentra: De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. Ongeveer 460 medewerkers zorgen er voor 450 bewoners. Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen cultuur, accenten en waarden. Eén visie dragen alle huizen uit: de bewoner maakt het verschil en kwaliteit van zorg staat centraal. Het samengaan van de vier woonzorgcentra vijf jaar geleden was de aanleiding om de gezamenlijke strategische doelstellingen op papier te zetten, als bindmiddel voor de nieuwe organisatie. Algemeen directeur Griet Robberechts vat de missie van Woonzorgnet-Dijlenet als volgt samen: “We zorgen voor kwaliteit van leven, met de stroom mee en tegen de stroom in als het moet. We zullen steeds zorgen voor kwaliteit van leven.” Om dit te realiseren, kiest Dijleland expliciet voor het concept en de werkingsprincipes van kleinschalig genormaliseerd wonen.

Ambassadeurs van zorg

De strategische doelstellingen, zoals uitgewerkt door het directiecomité, werden aan alle medewerkers voorgelegd. Robberechts: “Daaruit is de volgende overkoepelende visie ontstaan: we willen een organisatie zijn die verbindt en kritisch naar het handelen van medewerkers en directie kijkt, om op die manier verder te kunnen groeien. Dit alles steunt op drie pijlers: een duurzame en groeiende organisatie, de cliënt als uitgangspunt en talent als ambassadeur. Onze centrale waarden - autonomie, participatie en samenwerking – zorgen voor de samenhang.” De visie bepaalt niet alleen de manier waarop de zorg voor de bewoners wordt georganiseerd, maar is ook het fundament voor het personeelsbeleid.

De filosofie achter het ambassadeursmodel is dat iedereen leider is op zijn eigen niveau. Elke medewerker heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en neemt daar ook eigenaarschap voor op. “Door dit voor iedereen en voor elke functie te realiseren, zijn we een organisatie met gedreven medewerkers die met volle goesting komen werken”, zegt Robberechts.

Drie hefbomen

Om medewerkers ambassadeurs van de beste zorg te maken, zet Woonzorgnet-Dijleland in op de kwaliteit van de zorg, waarden binnen elk huis en duurzame werkingsprincipes. Kwaliteit van de zorg verwijst naar de drie kerncompetenties: respect, leren en zorgen. Deze kerntalenten vormen de rode draad van het introductie-, talent en evaluatiebeleid, groeigesprekken en opleidingsbeleid.
Daarnaast staan de waarden autonomie, participatie en verbondenheid. Duurzame werkingsprincipes zijn een derde hefboom.
Een ander essentieel element van de organisatiecultuur is transparante communicatie en positieve beeldvorming, zowel intern als extern.

Lees het volledige verhaal in het tijdschrift HR Square, online of op onze app.
Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift, maar hebt u ook toegang tot de app en de website met het archief en geniet u van stevige prijsreducties op de HR Square Seminaries, de HR Square Masterclass, de HR Square Conference en andere evenementen.
Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen