< Terug naar overzicht

Wie wil tot 67 jaar werken. Bijna niemand…

Bijna alle werknemers geven aan niet tot de pensioenleeftijd van 67 te willen werken. En ruim de helft van de werknemers denkt zelfs niet te kunnen werken tot 65 jaar. Bovendien heeft meer dan de helft van de 55-plussers de indruk dat zijn werkgever weinig interesse heeft in het laatste deel van hun professionele carrière. In een krappe arbeidsmarkt betekent dit een belangrijke uitdaging voor organisaties.

De federale overheid besliste in 2015 dat de pensioenleeftijd in 2025 en in 2030 van 65 jaar naar respectievelijk 66 en 67 jaar wordt opgetrokken. Mensen worden steeds ouder, dus de maatregel is noodzakelijk om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Uit een recente bevraging van Securex bij een representatieve steekproef van 1.512 werknemers, blijkt dat een slechts een kleine minderheid van de werknemers tot 67 wil blijven werken.

Kunnen en willen

Wanneer bevraagd wordt tot welke leeftijd werknemers denken te kunnen werken, geeft 56,7 procent aan dat ze niet tot 65 jaar (de huidige pensioenleeftijd) kunnen werken. Wanneer dezelfde vraag gesteld wordt over de toekomstige pensioenleeftijd van 67 jaar geeft zelfs 83,7 procent aan niet tot die leeftijd te kunnen werken.

Naast gezondheid is ook de motivatie (willen werken) een belangrijk aspect om de job langer vol te houden. Van de bevraagde werknemers wil 71,2 procent niet tot 65 jaar werken. Voor de toekomstige wettelijke pensioenleeftijd van 67 geeft maar liefst 91,5 procent van de werknemers aan niet tot die leeftijd te willen werken.

Jonge versus oudere werknemers

Werknemers ouder dan 55 beoordelen hun jobkansen bovendien anders dan hun jongere collega’s. Oudere werknemers hebben dan wel iets vaker de perceptie dat ze een job uitvoeren die binnen hun professionele plannen past (83,4 procent tegenover 75,2 procent), maar ze hebben minder vaak het gevoel snel een evenwaardige job te kunnen vinden bij een andere organisatie of bij hun huidige werkgever.

Jongere werknemers hebben bovendien vaker het gevoel dat ze weten wie ze kunnen contacteren om een nieuwe job te vinden: 32,9 procent van de werknemers jonger dan 55 jaar weet niet bij wie ze terecht kunnen, bij 55-plussers is dat 42,8 procent. Ruim de helft van de 55-plussers (50,5 procent) heeft het gevoel dat zijn werkgever eerder weinig interesse heeft in hoe ze het laatste deel van hun loopbaan kunnen invullen. Bij jongere werknemers is dat slechts 41,7 procent.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen