< Terug naar overzicht

Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder

Vrijwilligers verkeren in een duidelijk betere gezondheid dan niet-vrijwilligers. En dat verschil is niet verwaarloosbaar: ze zijn even gezond als vijf jaar jongere niet-vrijwilligers. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek aan de UGent.

Doctoraal onderzoeker Jens Detollenaere van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de UGent, analyseerde data over vrijwilligerswerk, werkzaamheid en gezondheid bij meer dan 40.000 personen in 29 Europese landen (waaronder België).

Zelfs na controle voor andere factoren die gezondheid beïnvloeden - zoals geslacht, leeftijd, scholingsniveau, migratiestatus, religiositeit en land waar ze wonen - blijken vrijwilligers in duidelijk betere gezondheid te verkeren dan niet-vrijwilligers. “De sterkte van deze associatie is vergelijkbaar met de gezondheidswinst die je hebt als je een man bent - in vergelijking met een vrouw - vijf jaar jonger bent of autochtoon bent - in vergelijking met een allochtoon”, zegt Jens Detollenaere.

Bijkomende analyses tonen dat een deel van de associatie loopt via het inkomen. “Vrijwilligers hebben, na controle voor de voornoemde persoonskenmerken, een hoger inkomen en dit hogere inkomen is op zijn beurt geassocieerd met een betere gezondheid”, verklaart professor Stijn Baert.” Deze bevinding strookt met ons eerder onderzoek dat aantoonde dat wie vrijwilligerswerk opneemt op haar of zijn cv, vaker uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.”

De onderzoekers schuiven wel drie bijkomende verklaringen voor hun bevindingen naar voren, zoals eerder onderzoek dat aantoonde dat vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op psychologische factoren. Daarnaast werd ook aangetoond dat vrijwilligerswerk voor fysieke en psychische activiteiten zorgen die een bescherming bieden tegen een functionele achteruitgang en dementie bij ouderen. Ten slotte toont neurologisch onderzoek dat vrijwilligerswerk de zorggerelateerde hormonen oxytocine en progesteron vrijgeven die helpen om weerstand te beiden tegen stress en ontsteking.

Bron: Universiteit Gent (ugent.be) en De Standaard (standaard.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen