< Terug naar overzicht

Wie knapper en zorgvuldiger oogt, heeft meer kansen op de arbeidsmarkt

Aantrekkelijkheid en zorgvuldigheid bepalen in belangrijke mate de aanwervingskansen van sollicitanten. Ook emotionele stabiliteit wordt gewaardeerd.

Dat blijkt uit een laboratoriumonderzoek onder leiding van doctor Stijn Baert (UGent), waarin deelnemers in de rol van werkgevers aanwervingsbeslissingen moesten nemen omtrent fictieve sollicitanten.

In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt al lang veel aandacht besteed aan de 'schoonheidspremie' op de arbeidsmarkt: knappere kandidaten hebben gemiddeld genomen hogere lonen.

Recentelijk groeide ook de aandacht voor de 'persoonlijkheidspremie': het belang van persoonlijkheidskenmerken als zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit als verklaring voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

Een recente studie aan de Universiteit Gent onderzocht de impact van schoonheid en persoonlijkheid op de kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Uit het onderzoek blijkt dat vooral aantrekkelijkheid en ingeschatte zorgvuldigheid een belangrijke rol spelen op de arbeidsmarkt.

Kandidaten die ervaren worden als beduidend aantrekkelijker of zorgvuldiger dan gemiddeld hebben ook beduidend meer kans om uitgenodigd te worden op een jobgesprek. Het belang van emotionele stabiliteit blijkt ongeveer half zo groot. Ook extraversie en openheid hebben een, weliswaar lagere, positieve impact op de kans op een jobgesprek. Alleen inschikkelijkheid schijnt geen rol te spelen.

Wanneer de onderzoeksresultaten worden opgedeeld naar het geslacht van de selectieverantwoordelijke, valt op dat het persoonlijkheidskenmerk ‘openheid voor ervaringen en ideeën’ wordt gewaardeerd door vrouwen, maar geen significant effect heeft op de beslissing van mannen om een kandidaat uit te nodigen voor een jobgesprek.

Verder blijkt dat aantrekkelijkheid en zorgvuldigheid in zekere zin substituten zijn: zorgvuldigheid speelt minder een rol voor aantrekkelijke kandidaten.

Verklaringen
De onderzoekers zien twee mogelijke verklaringen voor de rol die schoonheid en persoonlijkheid op de arbeidsmarkt spelen. Een eerste is een productiviteitsgerelateerde: omdat knappere werknemers gemiddeld genomen meer zelfvertrouwen hebben en dit zelfvertrouwen komt hun productiviteit ten goede.

Een andere verklaring is dat er sprake kan zijn van een ongelijke behandeling op basis van aantrekkelijkheid en persoonlijkheid, zelfs wanneer deze de productiviteit niet beïnvloeden. Werkgevers, collega’s en klanten vinden het mogelijk aangenamer om samen te werken met een knappe, betrouwbare en stabiele werknemer.

De onderzoeksresultaten werden bekomen via experimenteel onderzoek, meer bepaald via een arbeidseconomisch laboratoriumexperiment, waarbij deelnemers de rol van werkgever opnemen. 159 deelnemers kregen de de rol van selectieverantwoordelijke binnen een bedrijf in de financiële sector. Zij werden gevraagd te oordelen over het al dan niet uitnodigen voor een jobgesprek van 22 mannelijke kandidaten, allen met het voor de job vereiste diploma en dezelfde job-relevante kenmerken.

Voor hun oordeel konden ze zich verder baseren op een foto voor elke kandidaat. Vooraleer hun oordeel te vellen, dienden ze omtrent de kandidaten op deze foto’s ook 11 stellingen te beantwoorden. Op die manier werd de inschatting bekomen van de deelnemers omtrent de 'big five' persoonlijkheidskenmerken (inschikkelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, openheid voor ervaringen en ideeën en extraversie) en de aantrekkelijkheid van de kandidaten.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen