< Terug naar overzicht

Wie job zinvol vindt, wil tot 4 jaar langer werken

Niet de hoeveelheid motivatie, maar het type motivatie is doorslaggevend om langer aan de slag te blijven. En dat is goed om weten, want de groep werknemers die enkel werken omdat het moet (van zichzelf of anderen), telt dubbel zoveel langdurig afwezigen.

Een studie van HR-dienstenbedrijf Securex bij een representatief staal van 1671 Belgische werknemers geeft duidelijk aan dat puur autonoom gemotiveerde werknemers (degenen die hun job leuk, interessant, waardevol of zinvol vinden) het langst willen werken, namelijk tot 60 jaar. Dat is maar liefst 4 jaar langer dan werknemers die niet autonoom gemotiveerd zijn (zij willen werken tot 56 jaar). Maar dat is wel nog steeds 7 jaar minder dan de vooropgestelde pensioenleeftijd.

Verder stelt Securex vast dat werknemers die enkel werken omdat het moet, dubbel zoveel langdurig afwezig zijn dan hun collega’s: 22 procent is 21 dagen of meer afwezig door ziekte of privé-ongeval (versus 10 procent bij hun collega’s). Het verhogen van de autonome motivatie verlaagt het risico op langdurige afwezigheden aanzienlijk.

Bovendien daalt het risico op burn-out bij meer autonome motivatie. Slechts 7 procent van de autonoom gemotiveerden loopt risico op burn-out. Bij werknemers die enkel werken omdat het moet, is dat bijna de helft (49 procent).

We werken steeds minder omdat we dat ‘willen’

Hoewel autonome motivatie één van de sleutels is om mensen langer aan het werk te houden, stelt Securex vast dat de Belgische werknemer steeds minder werkt ‘omdat hij dit zelf ook wil’. Zijn autonome motivatie is sinds 2009 met 7 procent gedaald. Dat is hoogst onrustwekkend. Concreet geeft de Belgische werknemer aan dat hij zijn job vandaag:

  • Minder graag doet (daling met 9 procent).
  • Minder boeiend of persoonlijk zinvol vindt (daling met 8 procent).

Voor de Belgische werknemer voelt werken dus steeds meer aan als een verplichting: zijn ‘moeten’ of gecontroleerde motivatie is met 9 procent gestegen. Dit wil zeggen dat hij zijn job vandaag vaker doet omdat:

  • Hij/Zij zich hiertoe door anderen (partners, ouders, werkgever) gedwongen voelt (stijging met 27 procent).
  • Anderen (bijvoorbeeld de overheid) dit van hem verlangen (stijging met 9 procent).

Anja Van den Broeck, professor Management en Motivatiepsychologie aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, voegt daaraan toe: “Deze resultaten zijn pittig. Ze zijn een keerpunt in het debat: van moeten naar willen. In plaats van te dreigen met allerlei maatregelen, nodigen ze ons uit na te denken over de vraag: hoe kunnen we werknemers langer ‘willen’ laten werken? Hoe creëren we een context die ervoor zorgt dat werknemers hun werk waardevol en boeiend vinden, zodat stress, burn-out en ziekte worden ingedijkt?”

Nood aan nieuwe mindset

De cijfers geven aan dat we ‘werk’ en de motivatie voor dit werk best anders invullen. Dit kan door een focus op autonomie, verbondenheid (belongingness) en competenties (ABC).

Elke maatregel die het gevoel van autonomie (A) verhoogt, die een gevoel van verbondenheid (B) geeft met de job, organisatie en collega’s, of inspeelt op de competenties (C), zal ervoor zorgen dat werknemers langer aan het werk willen én kunnen blijven. Dit kan door naar een werkcontext te streven die meer in lijn ligt met hun talenten.

Ook voor de overheid is er werk aan de winkel. “De overheid zet vooral in op het ‘moet-verhaal’, terwijl we zien dat dit geen toegevoegde waarde heeft voor de gewenste pensioenleeftijd. De evolutie sinds een aantal jaren van autonome naar meer gecontroleerde motivatie verklaart waarom langer werken nog steeds weerstand oproept bij werknemers. De kunst bestaat erin om net die randvoorwaarden te creëren, waarin langer werken voor elke werknemer leuk en zinvol lijkt. Dat kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een juridisch kader dat maatwerk, jobcrafting, en tijds- en plaatsonafhankelijk werken faciliteert en ondersteunt”, besluit Hermina van Coillie, HR Research Expert bij Securex.

Bron: Securex (securex.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen