< Terug naar overzicht

Wettelijke intresten op bruto- of nettoloon?

Netto of bruto: het scheelt een slok op de borrel, ook als het gaat over het loon waarop in geval van sluiting een wettelijke intrest moet worden betaald. Hoe zit de zaak nu juist in mekaar?

Artikel 82 van de Sluitingswet van 26 juni 2002 stelt dat de wettelijke intresten (zoals geregeld in artikel 10 van de Loonbeschermingswet) moeten worden berekend op het brutoloon. Dit was een zeer opmerkelijke bepaling omdat tot dusver in de rechtspraak en in de rechtsleer werd aangenomen dat de wettelijke interesten moesten worden berekend op de verschuldigde nettovergoedingen. Inzake haar inwerkingtreding stelde de Sluitingswet dat ze nog moest worden geregeld bij Koninklijk Besluit.

Inmiddels is de inwerkingtreding een feit. Een Koninklijk Besluit van 3 juli 2005 stelt dat de nieuwe bepalingen van artikel 10 van de Loonbeschermingswet (zoals gewijzigd door de Wet van 26 juni 2002) van toepassing zijn op het loon waarop het recht is ontstaan vanaf 1 juli 2005.

Hoe zit het dan met de berekening van de wettelijke interesten na 1 juli 2005, doch met betrekking tot vergoedingen waarop de werknemer het recht heeft verworven vóór 1 juli 2005?

In een recent vonnis heeft de arbeidsrechtbank van Brussel uitspraak gedaan. Zij bevestigde dat de bepalingen van artikel 82 van de Sluitingswet geen interpretatief karakter hebben, zodat er geen sprake is van een retroactieve uitwerking. De inwerkingtreding wordt uitdrukkelijk geregeld door het Koninklijk Besluit van 3 juli 2005 dat volgens de arbeidsrechtbank evenmin een interpretatief karakter heeft. De arbeidsrechtbank verwees naar artikel 84 van de Grondwet waarin wordt gesteld dat ‘alleen de wet een authentieke uitlegging van de wetten kan geven’.

Concreet betekent dit dat de wettelijke interesten (7%) ook na 1 juli 2005 verder moeten worden berekend op de nettovergoedingen, indien het gaat om vergoedingen waarop de werknemer het recht heeft verworven vóór 1 juli 2005.


images

images

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen