< Terug naar overzicht

Werving en selectie: positieve verwachtingen

De recentste rondvraag onder de leden van Federgon Recruitment Search & Selection (RSS) over hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2005 tonen een positief, maar gematigd beeld.

Aan de Federgon-RSS-leden werd gevraagd zich uit te spreken over de verwachte ontwikkeling van het aantal opdrachten, de omzet, de rendabiliteit en de investeringen tijdens het eerste kwartaal van 2005. Zij konden voor elk van deze criteria een score geven, variërend van ‘zeer ongunstig’ tot ‘zeer gunstig’.


De rondvraag gebeurde via een on-line-enquête in de eerste helft van januari. De leden die aan deze enquête deelnamen, zijn goed voor nagenoeg 90% van de activiteit van alle Federgon-RSS-leden samen.


De respondenten tonen zich globaal positief over de verwachte ontwikkeling van de activiteiten in het eerste kwartaal van 2005. Toch is er sprake van een zekere matiging na de uitstekende prestaties van de barometer tijdens het vorige kwartaal.


De respondenten zijn voor het eerste kwartaal van 2005 gematigder over de verwachte opdrachten dan tijdens het vorige kwartaal. Dit leidt Federgon RSS af uit een verschuiving van de categorie ‘gunstig’ (71,57% - 45,02%) naar de categorie ‘neutraal’ (20,45% - 36,74%).
Voorts is er een gelijktijdige toename van het aandeel van de marktspelers die een zeer gunstige evolutie verwachten en de toename van het aandeel van de Federgon RSS-leden die een ongunstige evolutie verwachten van het aantal opdrachten.


Geen enkele respondent verwacht een zeer ongunstig verloop van het aantal opdrachten.
Dezelfde tendensen worden vastgesteld voor de omzet, de rendabiliteit en de investeringen. Toch verwacht meer dan de helft van de Federgon-RSS-leden dat de investeringen gunstig tot zeer gunstig zullen evolueren tijdens het eerste kwartaal.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen