< Terug naar overzicht

Werkzaamheidsgraad Europese 55-plussers stijgt

De werkzaamheidsgraad van 55-plussers is in de Europese Unie het voorbije decennium fors gestegen. In 2010 was 60,9 procent van de 55- tot 59-jarigen aan de slag. Dit is een stijging met meer dan tien procentpunten in vergelijking met 2000. Bovendien wil een derde blijven verder werken na het bereiken van de pensioenleeftijd.

Dat blijkt uit een studie van het Europees statistiekbureau Eurostat naar aanleiding van de start van het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. Ongeveer 30 procent van de Europese bevolking is 55 jaar of ouder. In 1990 was dit nog 25 procent. De prognose is dat tegen 2060 ongeveer 40 procent van de Europeanen 55 jaar of ouder zal zijn.

De werkzaamheidsgraad van 60- tot 64-jarigen steeg de voorbije tien jaar met 7,5 procentpunten van 23 tot 30,5 procent. De werkzaamheidsgraad van 65-plussers bleef stabiel op ongeveer 5 procent. Opmerkelijk is dat de werkzaamheidsgraad in de groep 20 tot 64 jaar veel minder sterk steeg: van 66,5 procent in 2000 naar 68,6 procent in 2010.

Vooral in Zweden, Denemarken en Finland is de werkzaamheidsgraad van 55- tot 59-jarigen hoog. In Polen, Slovenië en Malta is de werkzaamheidsgraad het laagst.

Actief blijven na 65 jaar


Een enquête van Eurobarometer leert dat zes op de tien Europeanen vindt dat het mogelijk moet zijn om na het bereiken van de pensioenleeftijd te blijven verder werken. Een derde zegt zelf langer te willen werken. In België is dit slechts 23 procent. Vooral zelfstandigen en managers willen verder werken.

Verrassend genoeg zijn zij die dichter bij hun pensionering staan deze mening eerder toegedaan dan de jongere generatie. Twee derde van de Europeanen lijkt het aantrekkelijker om een deeltijdbaan te combineren met een gedeeltelijk pensioen dan om volledig met pensioen te gaan.

Anderzijds is slechts één op de drie Europeanen het ermee eens dat de officiële pensioenleeftijd uiterlijk in 2030 zal moeten opgetrokken worden. Nochtans is dit een beleidsprioriteit van veel lidstaten. 53 procent wijst het idee van een verplichte pensioenleeftijd van de hand, maar er zijn grote verschillen tussen de lidstaten.

Hoewel de gebruikelijke pensioenleeftijd 65 jaar is, bedroeg de gemiddelde leeftijd waarop met werken wordt gestopt in 2009 ongeveer 61,5 jaar. 42 procent van de Europeanen is van mening is dat zij het werk dat zij thans doen, ook na de leeftijd van 65 nog zullen kunnen doen, terwijl 17 procent verwacht dat zij niet in staat zullen zijn hun huidige baan vol te houden tot ze 60 worden.

Ongeveer 6 procent van de Europeanen zegt gediscrimineerd te zijn bij de zoektocht naar werk omdat ze te oud waren.

Bron: Eurostat/Eurobarometer

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen