< Terug naar overzicht

Werkplekleren stapsgewijs hervormd

De Vlaamse regering gaat het werkplekleren stapsgewijs hervormen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) hoopt op termijn 5000 werkzoekenden per jaar te kunnen helpen, dubbel zoveel als nu.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het werkplekleren en de overgangsmaatregelen. De huidige WEP+-maatregel wordt verlengd tot 30 september 2015. Nieuwe werkzoekenden kunnen nog tot 31 maart 2015 instromen met de huidige voorwaarden.

Vanaf 1 juli 2015 tot 31 december 2015 zal de VDAB de werkzoekenden in een tijdelijke subsidieregeling toeleiden, waarbij de leerwerkbedrijven instaan voor begeleiding en werkplekleren gebruikt wordt om hen tewerk te stellen in het normale economische circuit. Deze werkzoekenden zullen gedurende hun traject naar werk het statuut van werkzoekende behouden. Het gaat om 2500 werkzoekenden.

Vanaf 1 januari 2016 zal de VDAB een overheidsopdracht starten, waarop naast de leerwerkbedrijven ook externe partners kunnen intekenen. Zij zullen werkzoekenden begeleiden om via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De VDAB staat in voor de toeleiding van werkzoekenden naar de partners.

Een traject heeft een gemiddelde doorlooptijd van 12 maanden, met een maximum van 18 maanden. De werkzoekenden behouden tijdens het traject hun statuut van werkzoekende. In het eerste jaar voorziet de VDAB in 2500 trajecten, oplopend naar 5000. De overheidsopdracht is voorzien tot eind 2018, met een tussentijdse evaluatie.

De wijziging is een eerste stap in een grotere hervorming, waarbij minister Muyters een eengemaakt systeem van tijdelijke werkervaring wil uitwerken.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen