< Terug naar overzicht

Werkomstandigheden blijven zorgenkind

De gemiddelde banenkwaliteit in de Europese lidstaten is relatief stabiel gebleven de voorbije twee decennia. Samen met Denemarken, Luxemburg, Nederland, Finland en het Verenigd Koninkrijk scoort België hoog op het vlak van banenkwaliteit. Toch kan het nog beter.

Dat blijkt uit de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden ('European Working Conditions Survey'). Niettemin zijn er nog enkele aandachtspunten. Zo acht meer dan helft van de Belgische werknemers zich niet in staat om te werken tot hun 60 jaar. Op het vlak van duurzame banen ligt ons land ver achter op Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk en Luxemburg doen het nog slechter.

Een verklaring voor de slechte score is dat het welzijn en welbevinden op het werk nauw samenhangt met de mate waarin werknemers respect ervaren, blootgesteld worden aan discriminatie, geweld en pesten. België staat vijfde op de Europese ranglijst inzake het aantak gerapporteerde voorvallen van geweld en pesten op het werk.

Andere factoren die het welbevinden beïnvloeden, zijn een veilige werkomgeving, een middelmatige werklast, ondersteuning van leidinggevenden en collega’s, alsook een goede balans tussen werk en privé. Maar ook wat de werkomstandigheden betreft, schatten Belgische werknemers die lager in dan het Europese gemiddelde. Vooral vrouwen beoordelen hun werkomstandigheden als negatief.

Uit een nevenonderzoek wordt de banenkwaliteit gemeten aan de hand van vier indexen: inkomsten, vooruitzichten, intrinsieke banenkwaliteit en arbeidstijdkwaliteit. Hieruit blijkt:

 • 14 procent van de banen in Europa zijn zeer goed betaald en ook van goede kwaliteit.

 • 37 procent van de banen zijn goede banen met een goede balans tussen werk en privé.

 • 29 procent van de banen wordt gekenmerkt door een slechte balans tussen werk en privé.

 • 20 procent van de banen is van slechte kwaliteit.


 • Bron: Eurofound

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen