< Terug naar overzicht

Werknemersvertrouwen daalt opvallend

Werknemers uit 17 landen namen deel aan de tweede editie van de Global Career Confidence Survey van Right Management Consultants. Het minste vertrouwen in hun professionele toekomst hebben werknemers uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Hongkong. Maar ook in België daalde het werknemersvertrouwen, al blijft het groter dan gemiddeld.

Vergeleken met de rondvraag van begin 2003 daalde het vertrouwen van Belgische werknemers in het behoud van hun job sterk. Op de vraag hoe groot zij de kans schatten van een ontslag in het volgende jaar, antwoordde 15,9% van een representatieve groep van voltijds werkenden dat zij jobverlies zeer goed mogelijk achten, tegenover 5,7% bij de rondvraag acht maanden geleden. Het Belgische gemiddelde vertrouwen is echter nog steeds groter dan het wereldwijde gemiddelde van 17,6%. Het aantal respondenten dat denkt dat het moeilijk is om een nieuwe, gelijkaardige baan te vinden met hetzelfde salarisniveau steeg in België van 70,6% naar 72,5% tegenover een wereldwijd gemiddelde van 80%.


Werknemers in het Verenigd Koninkrijk zijn het meest pessimistisch over het behoud van hun baan het volgende jaar. In Australië, Frankrijk, Canada, Groot-Brittannië en de VS evolueert het vertrouwen nauwelijks. Wereldwijd steeg het gemiddelde van diegenen die denken dat de kans om de eigen job te verliezen zeer groot of redelijk groot is met 1,5% naar 17,6%.
Spaanse en Zweedse werknemers denken dat het relatief gemakkelijk is om bij verlies van de job een nieuwe, gelijkaardige baan te vinden met hetzelfde salarisniveau. Enkel de Japanners zijn nog optimistischer. In de meeste landen echter – vooral in Duitsland, Denemarken, Ierland, Nederland en Noorwegen – nam de verwachting om gemakkelijk een nieuwe baan te vinden sterk af. Wereldwijd bedraagt het gemiddelde van werknemers die denken dat het moeilijk is om een nieuwe job te vinden iets meer dan 80%, dit is 3% meer dan in maart 2003.


De Career Confidence Index van Right Management Consultants is gebaseerd op telefonische interviews met een willekeurig staal van 350 tot 1000 voltijds werkenden per land (aantal afhankelijk van de grootte van het land). Voor deze editie werden de interviews gehouden in september en oktober 2003. De Career Confidence Index gaat uit van twee vragen: “Hoe groot schat u de mogelijkheid in dat u persoonlijk wordt ontslagen in de komende 12 maanden?” en “Hoe gemakkelijk is het volgens u voor iemand die vandaag ontslagen wordt, om een gelijkaardige job te vinden met behoud van hetzelfde loonpakket?”


De wereldwijde Career Confidence Index verenigt de antwoorden op beide vragen in één cijfer. Een volstrekt vertrouwen krijgt een score van 100. In november 2003 haalde de index een score van 48,7 (tegenover 50,9 in maart 2003).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen