< Terug naar overzicht

Werknemers zijn steeds meer multi-inzetbaar

Steeds meer werkgevers zetten hun werknemers in voor verschillende functies in de organisatie. Werkgevers stimuleren en ondersteunen bovendien ook de toekomstige multi-inzetbaarheid van hun medewerkers. Al beperken ze zich daarbij wel tot de eigen bedrijfsgrenzen. Actief meewerken aan de externe inzetbaarheid van medewerkers vindt een op de drie werkgevers een brug te ver.

Meer dan 60 procent van de werkgevers zet zijn werknemers in voor verschillende taken. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse werkgeversenquête van HR-dienstverlener Acerta. Meer dan de helft van de respondentes zegt dat werknemers kunnen doorstromen naar een andere functie. Ruim een op drie zegt dat de functiemobiliteit de voorbije drie jaar gestegen is. Zowel arbeiders als bedienden krijgen in dezelfde mate doorstroomkansen.

Interne mobiliteit stimuleren

Ook in de toekomst zullen jobmobiliteit en acties om deze te ondersteunen belangrijk blijven, voorspellen werkgevers. Ze verwachten dan ook dat hun werknemers de komende vijf jaar extra scholing nodig zullen hebben, dat taken en functies evolueren en veranderen, dat de behoeften van medewerkers zullen wijzigen en daardoor intern gemobiliseerd zullen worden. En zelfs een interne functieswitch omdat een werknemer uitgekeken is op zijn job hoort erbij.

Om de multi-inzetbaarheid te stimuleren promoot de meerderheid van de werkgevers autonomie en verantwoordelijkheid, maken zij vacatures intern bekend, verschaffen zij werknemers inzicht in hun competenties, bieden zij flexibel werk aan, voorzien zij in extra opleiding en verbreden zij de functie. Van de rspondenten biedt 45 procent zelfs opleiding en training aan voor nieuwe, toekomstige functies. Al trekken ze wel de grens bij loopbaanmogelijkheden buiten de eigen organisatie. Meer dan zes op tien geeft geen informatie over loopbaanmogelijkheden buiten de organisatie. Acht procent zegt dit altijd te doen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Uit Acerta’s Talent Pulse, de jaarlijkse werknemersenquête, blijkt dat werknemers iets minder positief zijn over de ondersteunende maatregelen. Toch zou 45 procent graag hebben dat het opleidingsaanbod om de inzetbaarheid op langere termijn te verzekeren groter zou zijn.

De grote meerderheid van de werknemers-respondenten (77 procent) vindt dat multi-inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Slechts tien procent vindt employability een exclusieve zaak van de werkgever. En 94 procent van de werknemers waakt actief over zijn eigen inzetbaarheid. Meer zelfs, 69 procent zegt hiervoor intrinsiek gemotiveerd te zijn.

Niettemin vreest toch een op drie werkgevers dat een belangrijk deel van zijn werknemers wel eens zou kunnen vertrekken.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen