< Terug naar overzicht

Werknemers niet bang van verandering

Werknemers zijn niet tegen veranderingen op de werkvloer, al is de bereidheid om eraan mee te werken wel kleiner dan vijf jaar geleden. De meerderheid vindt de veranderingen alvast noodzakelijk.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex in samenwerking met de KU Leuven, dat peilde naar de veranderingsbereidheid en de impact van veranderingen op werknemers. Met organisatieveranderingen worden voornamelijk fusies, herstructureringen, privatiseringen en collectieve afdankingen bedoeld.

In 2008 wilden negen op de tien werknemers meewerken aan veranderingen op de werkvloer. Dit percentage bleef zo goed als stabiel tot 2011. Maar in 2012 daalde de veranderingsbereidheid met 7 procentpunten: toen was slechts 83% bereid om te veranderen. Sinds 2013 is de bereidheid weer aan het stijgen (naar 87%), maar het niveau van vijf jaar geleden is nog niet bereikt. Vijftigplussers staan bovendien even open voor verandering als jonge medewerkers.

71% van de werknemers denkt dat de veranderingen die in hun organisatie worden doorgevoerd, ook noodzakelijk zijn. 67% heeft bovendien vertrouwen in de goede afloop ervan en 66% is er zelfs van overtuigd dat veranderingen in hun organisatie tot een verbetering zullen leiden.

Vlaamse werknemers zijn meer bereid om aan veranderingen mee te werken dan Waalse en Brusselse werknemers (90% vs. 81%). Waalse werknemers hebben minder vertrouwen in de goede afloop van de veranderingen in hun organisatie dan Vlaamse en Brusselse werknemers (60% vs. 69%). Daarnaast zijn werknemers ten zuiden van de taalgrens ook minder overtuigd dat de veranderingen in hun organisatie tot verbeteringen zullen leiden (60% vs. 69%).

Ook werknemers uit de publieke sector (67%) zien minder goed de noodzaak in van veranderingen dan werknemers uit de privésector (72%). Ze hebben dan ook minder vertrouwen in veranderingen (61% vs. 70%), en denken minder dat verandering tot verbetering zal leiden (59% vs 70%). En toch zijn werknemers uit de privésector niet meer bereid om te veranderen dan werknemers uit de publieke sector (87%).

Onzekerheid
Bijna één op de drie maakte in 2012 minstens één organisatieverandering mee, vooral een herstructurering. 5% van alle werknemers werd geconfronteerd met een fusie, 20% met een herstructurering, 1% met een privatisering, 4% met een collectieve afdanking en 7% met een andere organisatiewijziging. Meer dan twee op de drie van alle werknemers maakte in 2012 geen enkele organisatieverandering mee.

De 31% die wel minstens één organisatieverandering meemaakte, kunnen we opdelen in 28% met slechts één organisatieverandering in 2012 en 3% met meer dan 1 (tot maximaal 3).

Werknemers die in de 12 maanden voor de bevraging een organisatieverandering hebben meegemaakt, zijn langer afwezig door zieke of privéongeval en melden zich ook gemakkelijker ziek. Daarnaast ervaren ze meer werkstress en zelfs meer stress in het algemeen.

Ook hun gezondheid hindert hen bij andere sociale activiteiten, zoals het bezoeken van vrienden en familie. Bovendien heeft hun werk een negatieve invloed op hun gezondheid. Daarnaast zijn werknemers die een organisatieverandering meemaakten minder productief, minder betrokken bij hun werk en organisatie, minder gemotiveerd en minder tevreden. En ze willen vaker hun organisatie verlaten.

Bron: Securex

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen