< Terug naar overzicht

Werknemers in sociale economie krijgen loonrugzakje

Midden 2014 veranderen de financiële spelregels in de sector van de sociale economie. Dan wordt het Maatwerkdecreet van kracht. De sociale-economiebedrijven krijgen dan geen subsidies meer. Het geld gaat naar de werknemers zelf. Volgens ondernemersorganisatie Unizo mist het decreet lange-termijnvisie en durf.

Vlaams minister Freya Van den Bossche (SP.A) heeft groen licht gekregen van haar collega's in de Vlaamse regering voor een ingrijpende hervorming. Het Maatwerkdecreet bepaalt dat de Vlaamse overheidssubsidies niet langer toegekend worden aan de sociale-economiebedrijven, maar wel aan de betrokken werknemers.

Die 'arbeidsgehandicapte' werknemers krijgen voortaan een 'rugzakje' mee, waarmee hun werkgever een deel van het loon en eventueel de opleidings- of begeleidingskosten kan betalen.

Volgens minister Freya Van den Bossche is het bestaande subsidiesysteem 'te complex' en 'niet helemaal fair'. Zo kunnen reguliere bedrijven die mensen met een arbeidshandicap tewerkstellen, vandaag geen beroep doen op dezelfde subsidies als de sociale-economiebedrijven.

Het Maatwerkdecreet verandert dat. Van den Bossche hoopt dat hierdoor een drempel wegvalt om mensen met een arbeidshandicap aan te werven.

De arbeidsdienst VDAB krijgt de opdracht om de betrokkenen te screenen en te bepalen hoe hoog hun loonsubsidie moet zijn en hoeveel opleiding en/of begeleiding hij of zij nodig heeft.

Volgens Unizo focust het Maatwerkdecreet te veel op de collectieve inschakeling van doelgroepwerknemers in grotere bedrijven, wat de kloof met de individuele inschakeling of met kleine bedrijven alleen nog groter maakt. De organisatie vraagt financiële stimuli en begeleiding voor elke doelgroepwerknemer, ongeacht de tewerkstellingsplaats.

“Het voorliggende decreet beperkt zich te veel tot het creëren van een nieuw kader voor de huidige Beschutte en Sociale Werkplaatsen en de Invoegbedrijven. Zo biedt het geen antwoorden op de noden aan omkadering en ondersteuning bij een individuele inschakeling of bij doorstroom vanuit de sociale economie naar de reguliere economie”, zo luidt het bij Unizo.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen