< Terug naar overzicht

Werknemers betrekken doet bedrijven innoveren

Om succesvol te innoveren, betrekken bedrijven hun werknemers best in dat proces. Een HR-beleid dat inzet op werknemersbetrokkenheid komt dus ook de innovatie ten goede. Dat blijkt uit een analyse van Europese data, door onderzoekers van de KU Leuven.

Onderzoekers van HIVA-KU Leuven gingen aan de slag met data voor 5.609 bedrijven uit 28 landen. Ze stelden een verband vast tussen de aanwezigheid van technologieën, zoals geavanceerde robots of big data, en de betrokkenheid van werknemers: bedrijven die hun werknemers meer inspraak geven en meer betrekken bij de implementatie van nieuwe technologieën innoveren meer. Dit verband geldt in ieder Europees land, zowel in grote als kleine ondernemingen.
Yennef Vereycken, onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog van de KU Leuven licht toe: “Neem bijvoorbeeld geavanceerde data-analyse voor de optimalisatie van de processen binnen een bedrijf. Het heeft heel wat voordelen voor de werking van een onderneming. De kans dat een bedrijf dergelijke analyse gebruikt is veel groter bij een hoge werknemersparticipatie: respectievelijk 25 en 45 procent ten opzichte van bedrijven met een gemiddelde of lage werknemersbetrokkenheid.”

Betrokkenheid belangrijker dan opleiding

De betrokkenheid van werknemers situeert zich op verschillende vlakken. Bedrijven met een hoge werknemersbetrokkenheid investeren sterk in communicatie, zowel top-down als bottom-up. Deze bedrijven schakelen werknemers ook al heel snel in bij de invoering van innovaties. Zij buigen zich mee over de vragen als ‘Welke innovaties hebben we nodig?’ of ‘Is deze innovatie haalbaar voor ons bedrijf?’ “Door werknemers vroeg in het proces te betrekken, voorkomt een organisatie problemen nadien”, aldus Vereycken. “Misschien is een bepaalde technologie niet helemaal geschikt voor het bedrijf, maar kunnen enkele kleine aanpassingen het verschil maken. Het is veel efficiënter om deze aanpassingen vroeg in het proces reeds te detecteren en door te voeren.”

Bovendien bevordert werknemersbetrokkenheid de aanvaarding van nieuwe technologie. “In het debat rond innovatie en personeel ligt de nadruk vaak op de opleiding van mensen als belangrijkste aandachtspunt en potentieel struikelblok”, stelt Yennef Vereycken. “Onze analyse toont echter een veel groter verband met werknemersparticipatie. Wie zich betrokken voelt bij de implementatie van vernieuwingen, zal er sneller mee weg zijn én minder geneigd zijn om zich ertegen te verzetten.”

Op dat vlak doen de Belgische bedrijven het niet zo goed. Uit data van 2019 blijkt dat 55 procent van de werknemers in ons land pas betrokken wordt van zodra de nieuwe technologie reeds geïmplementeerd werd. Slechts 15 procent van de werknemers heeft inspraak in de fases die daaraan vooraf gaan.

Bron: Yennef Vereycken, Onderzoeksgroep Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog, HIVA, KU Leuven

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen