< Terug naar overzicht

Werknemer claimt eindejaarspremie nadat hij zelf ontslag heeft genomen. Kan dat?

In oktober nam één van mijn werknemers ontslag. Zijn overeengekomen opzegtermijn liep af eind november. Ik ging ervan uit dat ik als werkgever geen ‘schulden’ meer had ten aanzien van deze werknemer. Ik had namelijk eind november zijn lopende bezoldiging en zijn vakantiegeld bij uitdiensttreding uitbetaald. Ik bezorgde hem eveneens de nodige documenten bij uitdienst. Nu ontving ik echter een brief waarin de werknemer zijn eindejaarspremie opeist. Heeft hij daar wel recht op?


De toekenning van een eindejaarspremie wordt meestal geregeld in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. In heel wat sectoren is bepaald dat een werknemer geen recht heeft op een (prorata) eindejaarspremie indien hij zelf zijn arbeidscontract beëindigt. Meestal bestaan er afwijkingen voor werknemers die gaan genieten van een rustpensioen of voor de rechtsverkrijgenden van een overleden werknemer.


Sommige collectieve arbeidsovereenkomsten gaan echter verder. Zo is in het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden (PC 218.000) – bevoegd voor zeer veel bedienden – het recht op een eindejaarspremie vastgelegd voor bedienden die zelf ontslag hebben genomen.


Zo zullen bedienden die in de loop van het jaar zelf ontslag hebben genomen en die een anciënniteit van minstens vijf jaar in het bedrijf kunnen bewijzen, recht hebben op een eindejaarspremie in verhouding tot de prestaties van het lopende werkjaar.


Een ander geval dat zich kan voordoen is het volgende. U zegt een werknemer op, maar de betrokken werknemer geeft zijn tegenopzeg. Ook hier zal u de toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomst moeten nakijken. In het aangehaalde voorbeeld van PC 218.000 is dit niet geregeld. Indien de bediende meer dan vijf jaar anciënniteit telt, is er geen twijfel mogelijk: de bediende heeft recht op zijn prorata eindejaarspremie.


Ook een bediende met minder dan vijf jaar anciënniteit zal er recht op hebben, want ondanks het feit dat hij zijn tegenopzeg heeft gegeven, is hij in de loop van het jaar toch ontslagen door de werkgever en ontslag door de werkgever geeft sowieso recht op de eindejaarspremie. Deze visie werd ook bijgetreden in de rechtspraak.


Is de toekenning van de eindejaarspremie niet vastgelegd in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, dan kan u dit regelen op het niveau van de onderneming, in een cao of in een individuele overeenkomst met de werknemer. Maar een gewaarschuwde werkgever is er twee waard. Als u dit doet, regel dan ook het recht op eindejaarspremie bij ontslag door de werknemer.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen