< Terug naar overzicht

Werkloosheid neemt toe, maar daalt op jaarbasis

In oktober steeg het aantal werkzoekende vergoede werklozen met 9686 eenheden in vergelijking met de maand voordien. Op jaarbasis echter is het aantal werklozen gedaald met 2,6 procent, uitgezonderd voor 50-plussers.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). In oktober 2011 waren er 429.316 werkzoekende vergoede werklozen. Sinds midden 2010 daalt het aantal werkzoekende vergoede werklozen, maar die daling wordt minder uitgesproken.

In ons land zijn er nog steeds meer mannelijke (227.028) dan vrouwelijke (202.288) werklozen. Daartegenover staat dat het dalingspercentage bij de mannen hoger ligt dan bij de vrouwen.

Ook de jeugdwerkloosheid evolueert op jaarbasis positief. In vergelijking met oktober 2010 daalde het aantal werklozen jonger dan 25 jaar met 5,7 procent. Niettemin vergoedde de RVA in oktober 807 jonge werklozen meer in vergelijking met september. Dit is een stijging met 1,3 procent.

Werkzoekende 50-plussers blijven het moeilijk hebben in hun zoektocht naar werk. Het aantal 50-plussers blijft op nagenoeg hetzelfde niveau hangen als een jaar geleden. In oktober 2010 waren er 107.582 volledig werklozen van minimaal 50 jaar. Vorige maand is dit licht opgelopen tot 107.807.

Het aantal langdurig werkzoekenden (sedert tenminste twee jaar) is op jaarbasis stabiel gebleven. In oktober waren 200.994 langdurig werkloos. Dat zijn er 1676 meer dan in september 2011.

Het aantal tijdelijke werklozen is in vergelijking met oktober 2010 met 12,7 procent gedaald tot 19.739 eenheden. In vergelijking met september 2011 stijgt het aantal tijdelijke werklozen echter met 6,3 procent.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen