< Terug naar overzicht

Werkloosheid daalt pas vanaf 2016 en 2017

Na een afname van de werkloosheid in 2011, stijgt het aantal werklozen in België opnieuw. Het zal ook de komende jaren onrustwekkend evolueren. Pas vanaf 2016 en 2017 komt er een echte vermindering. Ook werkt onze arbeidsmarkt verre van efficiënt.

Dat staat te lezen in het 'Statistisch zakboekje 2012' van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De toename van het aantal werklozen zal het grootst zijn in 2013. In dat jaar zal hun aantal aangroeien met meer dan 30.000. Volgens het VBO zijn dan ook inspanningen nodig om de werkloosheid forser en sneller terug te dringen.

Nationaal hervormingsplan


In 2011 bedroeg de werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen 67,3 procent. Dat is een stijging met 1,5 procentpunt ten opzichte van de 65,8 procent die in 2000 opgetekend werd. De in het nationaal hervormingsplan vastgelegde doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent tegen 2020 zal niet gehaald worden. Volgens de ramingen van het Planbureau zal de werkgelegenheidsgraad in 2017 slechts 68,5 procent behalen, aldus het VBO.

Om de doelstelling toch nog te halen, moeten er volgens het VBO tegen 2020 ruim 560.000 banen gecreëerd worden. "Ons land moet daarom zijn arbeidsmarkt blijven hervormen om de groei en de werkgelegenheid te bevorderen", klinkt het.

Mismatch tussen vraag en aanbod


De werking van de arbeidsmarkt is bovendien verre van efficiënt. Het aantal werkzoekenden blijft hoog, maar tegelijk is het aantal werkaanbiedingen groot. Verscheidene factoren verklaren deze situatie, zoals de knelpuntberoepen en de geringe intergewestelijke mobiliteit.

Om hieraan iets te doen, zouden onder meer de banden tussen de onderwijswereld en de arbeidsmarkt moeten worden aangehaald, en zou de bestaande samenwerking tussen de gewestelijke diensten voor arbeidsvoorziening verder moeten uitgediept en versterkt worden.

Loonhandicap


Het VBO herhaalt dat het aanpakken van de loonkostenhandicap ten aanzien van onze drie buurlanden een belangrijke bijdrage zou leveren tot heropleving van de Belgische economie. "Over een periode van enkele jaren zouden meer dan 40.000 banen gecreëerd kunnen worden als we erin slagen onze loonhandicap weg te werken."

Bron: VBO/De Standaard/De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen