< Terug naar overzicht

Werkgevers zien in studentenarbeid signaal van motivatie, maturiteit en ambitie

Studentenarbeid levert niet alleen op korte termijn extra geld op. Ook op lange termijn loont het. Gewezen jobstudenten vinden over het algemeen sneller een baan en verdienen meer. Werkgevers zien studentenarbeid als een teken van motivatie, maturiteit en ambitie bij de pas afgestudeerde.

Werkgevers baseren zich bij het beslissen over welke pas afgestudeerden op gesprek mogen komen vaak op het cv. Veel informatie staat daar echter niet in. Kenmerken als motivatie, maturiteit en ambitie zijn niet meteen zichtbaar in een cv. De economische signaaltheorie voorspelt dat werkgevers de zaken die ze wel kunnen observeren als een signaal zullen gebruiken voor wat ze niet kunnen zien. Onderzoekers verbonden aan onder andere UGent, KU Leuven, VUB en Université de Neuchâtel gingen na in welke mate studentenarbeid zo’n signaal is.

Hiertoe lieten ze recruiters een keuze maken tussen afgestudeerden van het hoger onderwijs met verschillende eigenschappen, waaronder al dan niet gewerkt hebben als jobstudent. Het gaat daarbij om een van de volgende soorten: (1) studentenarbeid tijdens de zomermaanden en zonder inhoudelijke link met de studies, (2) studentenarbeid tijdens de zomermaanden met een link met de studies of (3) studentenarbeid die zowel tijdens de zomermaanden als tijdens het academiejaar gebeurde, zonder inhoudelijke link met de studies.

De deelnemers aan het experiment blijken een duidelijke voorkeur te hebben voor sollicitanten met studentenarbeid op hun cv. Studentenarbeid tijdens de zomer, die inhoudelijk aansluit bij de studies verhoogt de kansen op een jobinterview het sterkst, studentenarbeid tijdens zowel de zomer als het academiejaar (zonder link met de studies) het minst. “Het effect van studentenarbeid is weliswaar lager dan het behalen van een (grote) onderscheiding en van ex-curriculaire activiteiten zoals vrijwilligerswerk, maar wel sterker dan dat van de studies afronden zonder studievertraging”, zegt doctor Eva Van Belle van de Université de Neuchâtel en UGent.

Betere attitudes

Een mogelijke verklaring is dat de recruiters de kandidaten met studentenarbeid op het cv meer algemene vaardigheden toedichten. Een effect op hun ingeschatte kennis is daarentegen niet gevonden. Ook de inschatting dat afgestudeerden met ervaring als jobstudent gemakkelijker op te leiden zijn, wordt bevestigd in het onderzoek. Zij het enkel voor degenen die een studentenjob in lijn met hun studies verrichtten. “Voorts blijkt dat recruiters het sociaal netwerk van gewezen studenten-werkers duidelijk hoger inschatten dan dat van afgestudeerden zonder studentenjobs”, zegt professor Stijn Baert (Ugent).

De onderzoekers testten ook in welke mate kandidaten met een verleden als jobstudent anders worden ingeschat inzake werkhouding. De recruiters blijken gewezen jobstudenten duidelijk hoger te achten op het vlak van (1) algemene werkattitude, (2) maturiteit, (3) verantwoordelijkheidszin, (4) respect voor autoriteit, (5) motivatie en (6) ambitie. Opnieuw scoren degenen met een studentenjob die inhoudelijk verwant was aan hun studies het beste.

Methode

De resultaten zijn gebaseerd op een experiment uitgevoerd in mei 2018 waarbij 242 professionele recruiters online een oordeel velden over vijf fictieve pas afgestudeerde sollicitanten. Deze sollicitanten verschilden van elkaar in geslacht, overzitten, afstudeergraad, studentenarbeid en extra-curriculaire activiteiten. De deelnemers gaven aan in welke mate ze deze zouden uitnodigen voor een jobgesprek en eventueel aanwerven. Daarnaast schatten ze de sollicitanten in op (algemene) kennis, (algemene) vaardigheden, sociaal netwerk, opleidbaarheid, (algemene) werkattitude, maturiteit, verantwoordelijkheidszin, respect voor autoriteit, motivatie en ambitie.

Het onderzoek werd geleid door doctor Eva Van Belle (Université de Neuchâtel) en professor Stijn Baert (UGent). Professor Ralf Caers (KU Leuven en University of Seychelles) en professor Marijke De Couck (VUB en Odisee) brachten expertise inzake dataverzameling in. Laure Cuypers, Brecht Neyt en Hannah Van Borm werkten mee aan het onderzoek in het kader van hun masterproef of doctoraal proefschrift aan de UGent.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen