< Terug naar overzicht

Werkgevers willen opnieuw onbezoldigde stages

Sinds eind 2012 moeten werkgevers jaarlijks verplicht een aantal stageplaatsen aanbieden, met name 1% van het totale personeelsbestand. In 2013 werd voor 1,36% stageplaatsen van het totale personeelsbestand geregistreerd.

Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. De werkgevers overtroffen de opgelegde doelstelling. Sinds eind 2012 moeten werkgevers jaarlijks verplicht een aantal stageplaatsen aanbieden, met name 1% van het totale personeelsbestand. Samen haalden ze 1,36% van het totale personeelsbestand. Volgens ondernemersorganisatie Unizo is dat een bewijs voor “het belang dat werkgevers aan werkplekleren hechten.”

“Het al of niet hebben van werkervaring maakt voor heel wat werkgevers het verschil tussen wel of niet aanwerven. En ze willen dus zelf wel investeren in die werkervaring”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Hij verwijst naar een rondvraag waaruit blijkt dat 7 op de 10 ondernemers competenties verkiezen boven het diploma. Voor 3 op de 5 ondernemers is werkervaring zelfs doorslaggevend.

Unizo pleit dan ook voor een eenvormig juridisch kader voor alle verschillende vormen van werkplekleren dat alle rechten en plichten voor zowel de werkgever, de werkpleklerende als de onderwijs- en opleidingsinstelling vastlegt. Daarnaast vraagt de ondernemersorganisatie een vrijwillige onbezoldigde stage mogelijk te maken.

Tot 2012 kon je in ons land op eigen houtje onbezoldigd een stage doen, de beroepsinlevingsovereenkomst. Sinds 2013 moet de werkgever hierop RSZ betalen en krijgt de stagiair een minimumvergoeding. Volgens Unizo werkt dit systeem afremmend. De ondernemersorganisatie vraagt, net zoals dat in andere Europese landen het geval is, om onbezoldigde stages mogelijk te maken. “Wanneer iemand zin heeft om 3 maanden in een bedrijf mee te lopen, dan moet dat gratis kunnen, mits goede afspraken”, zegt Van Eetvelt.

De ondernemersorganisatie pleit er bovendien voor om binnen alle beroepsopleidingen een combinatie van leren en werken te voorzien. Daarnaast vraagt Unizo om stages in te voeren in het onderwijs, zowel binnen het voltijds secundair onderwijs, als binnen het hoger onderwijs. Ook de beroepsopleiding bij de VDAB worden best ook deels op de werkvloer gegeven in plaats van alleen binnen het opleidingscentrum.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen