< Terug naar overzicht

Werkgevers willen nog meer lastenverlaging

De Vlaamse regering trekt de komende zeven jaar telkens 125 miljoen euro uit om de loonlasten voor bedrijven te verlagen. Werkgeversorganisaties reageren positief, maar waarschuwen dat enkel deze maatregel niet voldoende is. Ook vakbonden zijn relatief tevreden.

Vlaams minister-president Kris Peeters maakte gisteren de Vlaamse bijdrage voor het concurrentiepact bekend. Vanaf 2015 wil de Vlaamse regering jaarlijks 125 miljoen euro inzetten om de loonlasten van jonge werknemers tot 30 jaar en van 55-plussers te verlagen. Voor beide groepen zouden in Vlaanderen geen werkgeversbijdragen meer betaald moeten worden.

Voka-gedelegeerd bestuurder Jo Libeer noemt het positief dat men focust op slechts enkele doelgroepen. “Maar als dit het maximale is dat eruit kon gehaald worden, dan is het toch ruim onvoldoende. België heeft op Zweden na de hoogste loonkosten in de Europese Unie: gemiddeld 40,4 euro per uur. Niet zozeer wat de mensen netto overhouden ligt te hoog, maar wel de hoge sociale bijdragen en belastingen die de bedrijven daar bovenop betalen. Dat maakt ons 16,5 procent duurder dan de buurlanden. In geld is dat bijna 25 miljard euro. Met 125 miljoen euro vermindert die loonkostenhandicap dus nauwelijks.”

Unizo reageert positief op de voorstellen van de Vlaamse regering, maar benadrukt dat de inspanningen onvoldoende zijn om de volledige handicap weg te werken. Unizo blijft pleiten voor een lineaire lastenverlaging van 5 procent ofwel 7 miljard euro.

Ook het VBO is tevreden. “Net als voor het competitiviteitspact van de federale regering zijn deze Vlaamse voorstellen een stap in de goede richting, maar zullen er nog andere stappen moeten volgen. De volgende regeringen zullen dan ook veel meer ambitieuze maatregelen moeten nemen als we de competitiviteitsschok willen toedienen die ons land zo dringend nodig heeft.”

Duurzame banen


De vakbonden reageren eveneens tevreden. Al pleiten ze ervoor om de lastenverlagingen doelmatig in te zetten, gericht op het creëren en behouden van kwaliteitsvolle banen. Het ACV vindt het essentieel dat de bijkomende banen die met deze kortingen gecreëerd worden, duurzaam zijn, met een sterke klemtoon op opleiding en vorming. De focus moet liggen op tewerkstelling voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Het Vlaams ABVV betreurt dat de Vlaamse regering haar extra impuls voor het relancebeleid beperkt tot een lastenverlaging. “Net nu de federale regering daar substantieel op inzet, was het logisch geweest dat Vlaanderen vooral werk zou maken van het wegwerken van de concurrentiehandicaps die verantwoordelijk zijn voor twee derde van de achterstand tegenover het buitenland, zoals onvoldoende investeringen in opleiding en productvernieuwing”, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Copers vindt het wel positief dat de Vlaamse regering voorstelt om de voorziene lastenverlaging in te zetten op doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Bron: Voka/Unizo/VBO/De Standaard/De Morgen/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen