< Terug naar overzicht

Werkgevers stellen loonindex opnieuw in vraag

De aanleiding om nog eens te hameren op de noodzaak om de automatische loonindexering bij te sturen, is het hoge inflatiecijfer dat voor november werd bekendgemaakt. Het indexcijfer van de consumptieprijzen steeg op jaarbasis met 3,85 procent.

De inflatie in België is al langer structureel hoger in vergelijking met de buurlanden. Volgens het VBO wijst dit op twee zwakheden. “Ten eerste: door zelf allerlei prijsverhogende maatregelen te nemen, wakkeren de verschillende regeringen in dit land de inflatie continu aan. In het federaal begrotingsakkoord dat afgelopen weekend werd gesloten, staan allerlei maatregelen terug die de inflatie met zo’n 0,2 à 0,3 procent kunnen doen versnellen.”

Bovendien zorgen de tweede ronde-effecten ervoor dat de concurrentiepositie van onze bedrijven jaar na jaar verder blijft verslechteren: loonkostenontsporingen die aanleiding geven tot hogere prijzen, die zich op hun beurt via de index weer vertalen in verdere loonkostenstijgingen.

“Deze nieuwe cijfers van de FOD Economie bewijzen nog maar eens dat zonder een bijsturing van het indexsysteem de doelstelling van de regeringsonderhandelaars, met name ervoor zorgen dat de prijzen bij ons niet sneller evolueren dan bij onze buurlanden, niet haalbaar zal zijn”, merkt Pieter Timmermans op, bestuurder-directeur generaal van het VBO.

Ook voor Unizo is deze situatie niet vol te houden als het zich automatisch blijft vertalen in hogere lonen. “Dit is een versnelling ten opzichte van verleden maand en staat in schril contrast met de situatie in Duitsland, waar de inflatie in november vertraagde,” reageert Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Unizo rekent nog steeds op de uitkomst van de studie naar de effecten van de automatische index, om de competitiviteit van de bedrijven op te krikken.

De technologiefederatie Agoria waarschuwt dat bedrijven ‘pijnlijke ingrepen’ zullen moeten doen.

Bron: VBO/Unizo/Agoria

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen