< Terug naar overzicht

Werkgevers lonken naar buitenlandse arbeidskrachten (en overwegen zelfs verhuizing)

Om de 'oorlog om talent' te winnen, beseffen Vlaamse ondernemers dat ze een tandje moeten bijsteken. Daarbij kijken ze steeds meer naar het buitenland als vluchtweg door ofwel goedkope buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken, ofwel een delokalisatie te overwegen.

Dat blijkt uit een enquĂȘte van werkgeversorganisatie Voka, in samenwerking met Trends en Knack, bij 400 economische en politieke actoren. De bevraging peilde onder meer naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het beleid rond talent in ondernemingen en het sociaal overleg.

De krapte op de arbeidsmarkt noopt 86 procent van de bedrijven in het buitenland op zoek te gaan naar goedkope (laaggeschoolde) arbeidskrachten.

Drie op de vier denkt zelfs aan delokalisatie als antwoord op de schaarste.

Een kleine helft van de ondervraagden (46 procent) vindt dat vijftigers eigenlijk te duur zijn om aan de slag te kunnen houden. Anderzijds erkennen zes op de tien Vlaamse ondernemers dat bedrijven te weinig de waarde inzien van het beschikbare talent bij allochtonen.

Sociaal overleg


Maar ook beleidsaanpassingen moeten de schaarste aan talent verhelpen. Zo vindt 86 procent dat brug- en andere vervroegde pensioenregelingen moeten worden afgeschaft.

Een overgrote meerderheid (95 procent) wil dat het arbeidsrecht wordt hervormd, gericht op meer flexibiliteit.

87 procent van de respondenten wil dat de sociale partners een loopbaanbeleid uitwerken met nieuwe rechten en plichten. De huidige interprofessionele akkoorden hinderen immers de wendbaarheid van ondernemingen. Ook is het sociaal overleg te veel gericht op sociale vrede.

Strategisch HR


Van de respondenten denkt 82 procent dat ondernemingen talent proberen te binden via een retentiebeleid. De verantwoordelijkheid voor HR ligt volgens hen bij de bedrijfsleiding en niet bij een stafmedewerker.

Opvallend is dat 72 procent vindt dat ondernemingen te weinig strategisch omgaan met het HR-beleid.

Onderwijs


Een ruime meerderheid (86 procent) vindt dat het onderwijs onvoldoende is afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt. Het onderwijs bereidt jongeren niet voor op excellentie, maar enkel op middelmatigheid, oordeelt 78 procent van de ondervraagden. Al blijft een meerderheid (65 procent) voorstander van een volledig vrije studiekeuze.

Bron: Voka

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen