< Terug naar overzicht

Werkgevers investeren in personeel met staat van dienst

Onderzoek van een Nederlandse dienstverlener toont aan dat werkgevers, in tegenstelling tot vorig jaar, nu wel bereid zijn te investeren in personeel dat langer in dienst is dan drie jaar. Bedrijven willen kennelijk dan toch graag personeel langer behouden en ‘klaar’ zijn voor als het straks opnieuw beter gaat.

Dit is één van de conclusies die Cees van den Heijkant, CEO van dienstverlener Raet, trekt uit het onderzoek HR Benchmark 2009. Voor dit onderzoek zijn ruim 450 HR-eindverantwoordelijken van ondernemingen met meer dan honderd medewerkers ondervraagd.

Generieke jobboards in zwaar weer


Het onderzoek toont aan dat de gemiddelde duur van een dienstverband weer toeneemt. De werknemer wil maar nauwelijks vrijwillig ‘bewegen’ naar een externe baan. Vooral de sectoren overheid en onderwijs zijn ‘veilige havens’ en bewuste keuzes.
Toch laat het onderzoek ook zien dat organisaties nog steeds vacatures hebben die ingevuld moeten worden. Ze worden ook steeds creatiever in het werven van personeel. ‘Over vijf jaar bestaan er geen generieke jobboards meer zoals Monsterboard of Vacaturebank. Je ziet steeds meer de trend dat bedrijven naar specifieke jobboards gaan die gericht zijn op hun vakgebied of sector’, aldus Cees van den Heijkant.
De Nederlandse HR-verantwoordelijken geven ook aan dat waar in 2008 de HR-adviseur nog verrassend weinig invloed had op de aanwerving van personeel, dit jaar de adviesrol voor HR toeneemt. Maar veelal wordt de pure administratieve handeling van het plaatsen van een vacature nog wel gezien als één van de belangrijkste en meest tijdrovende rollen in het werving- en selectieproces.

HR-adviseur serieuzer genomen


Van den Heijkant: ”Het aantal bedrijven dat besluit om een HR-directeur toe te laten tot de boardroom is gelukkig gestegen. Een emancipatieslag van HR voltrekt zich. Vooral bij een zich steeds meer professionaliserende overheid wordt een flinke stijging waargenomen. Eén van de redenen is dat door fusies bedrijven en overheden zich er van bewust zijn dat de factor personeel cruciaal is. Het meer en meer resultaatgericht denken en rapporteren van HR heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen. Maar in het huidige economische klimaat zijn bedrijven zich er ook van bewust dat personeel een kostenpost is. HR-afdelingen worden duidelijk serieuzer genomen.”
Hij vervolgt: “Waar ze vorig jaar nog veelal gezien werden als noodzakelijk kwaad ten behoeve van administratieve taken, zien we nu dat bij het grootste deel van de organisaties (64 procent) de HR-afdeling gepositioneerd wordt als stafafdeling voor advies. Dit is een significante verandering in vergelijking met 2008, toen 58 procent nog vooral gericht was op administratieve taken. Administratieve taken worden inmiddels steeds meer uitgevoerd door de lijn, waarbij een optimaal proces wordt ondersteund door software of zelfs volledig uitbesteed wordt, waardoor HR de ruimte krijgt om meer te adviseren en, daar waar nodig, de administratieve controle uitvoert.”

Persoonlijke ontwikkeling


Opzienbarend is de vaststelling dat werkgevers massaal besluiten in medewerkers te investeren. Werd er vorig jaar alleen in 'nieuw' personeel geïnvesteerd, nu is de werkgever bereid om tot het vijfde jaar zijn of haar personeel te ontwikkelen.
Een overweldigende 91 procent van de werkgevers legt de nadruk bij persoonlijke ontwikkeling in de eerste vijf dienstverbandjaren van een medewerker. Volgens de onderzoekers realiseren organisaties zich dat als de economie er straks opnieuw bovenop is, ze onmiddellijk opnieuw te kampen hebben met een krappe arbeidsmarkt. Daarom geven ze er de voorkeur aan om nu reeds te werken aan de juiste mensen op de juiste plek. Deze maatregel draagt natuurlijk ook bij aan het langer motiveren, dus behouden, van de medewerker.

Nog steeds veel geld voor opleidingen


Opleiden en ontwikkelen van medewerkers staat bovenaan het prioriteitenlijstje van Nederlandse organisaties, óók budgettair. “Om opleidingsbudgetten zo efficiënt mogelijk in te zetten, zien we steeds meer dat bedrijven besluiten een eigen academie op te zetten om zo kennis te delen en medewerkers intern op te leiden. Naast een financiële reden is het ook zo dat bedrijven zich ervan bewust worden dat ze zelf over zoveel kennis beschikken dat een extern trainingsbureau daar niet tegen op kan. Het kan er ook voor zorgen dat de senioren onder het personeel de zeer waardevolle mentorrol toebedeeld kunnen krijgen die ongetwijfeld bijdraagt aan de motivatie van deze oudere collega’s”, aldus Van den Heijkant.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen