< Terug naar overzicht

Werkgevers hechten steeds meer belang aan competenties

Meer dan de helft van de organisaties in Vlaanderen werkt competentiegericht. Ze maken steeds meer gebruik van de kennis, vaardigheden en talenten van hun werknemers. Dat is een stuk beter dan vier jaar geleden. Als deze positieve evolutie aanhoudt, zal de doelstelling uit het Pact 2020 tussen Vlaamse Regering en sociale partners om bedrijven aan te zetten tot een meer strategisch competentiebeleid gehaald worden.

Meer dan de helft (55 procent) van de ondernemingen en organisaties in Vlaanderen met tien of meer werknemers is competentiegericht. Dat is een stuk beter dan in 2014, toen slechts 40 procent van de bedrijven en organisaties de ICO 2020-score (Indicator Competentiegerichte Ondernemingen) behaalde. De toename zet zich door in alle sectoren en zowel in kleine als grote bedrijven. Dat blijkt uit de Ondernemingsenquête van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid.

In het Pact 2020 kwamen de Vlaamse Regering en de sociale partners overeen dat meer bedrijven tegen 2020 een strategisch competentiebeleid zouden voeren. Via de Ondernemingsenquête van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid wordt deze doelstelling gemonitord. Bedrijven halen de ICO 2020-score als ze minstens aan de helft van de afgesproken criteria voldoen. Deze criteria zijn onder meer opleiding voor minstens de helft van het personeel, competentieprofielen gebruiken voor selectie, vorming of taakverdeling, loopbaanontwikkelingsplannen, personeel benutten als bron van innovatie, teamwerk en jobrotatie.

In de praktijk

Hoewel een significante toename van het competentiebeleid in Vlaamse bedrijven en organisaties werd opgeteken, zijn niet alle criteria in dezelfde mate toegenomen. Enkele uitschieters zijn:

  • opleidingsinspanningen: 52% van de bedrijven organiseert opleidingen voor minstens de helft van zijn personeel (2014: 38%) en 81% heeft een startopleiding (2014: 67%)
  • competentiemanagement: 46% van de bedrijven heeft competentieprofielen en zet die in voor meerdere toepassingen zoals selectie, vorming, taakverdeling, loopbaanontwikkeling… (2014: 38%)
  • arbeidsorganisatie: 65% van de bedrijven betrekt zijn werknemers bij kwaliteitsverbetering en kwaliteitskringen (2014: 54%)
  • samenwerking: in 78% van de bedrijven zijn er strategische samenwerkingen met andere bedrijven voor kennisdeling (2014: 67%). Samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen zijn er in 48% van de bedrijven (2014: 36%).

“Nu er economisch weer meer ademruimte is, zien we een groeiend aantal bedrijven dat inzet op de competenties van hun werknemers. Kiezen voor een strategisch competentiebeleid is niet louter een kwestie van overtuiging, het is ook economisch zinvol. Bedrijven die de ICO-score behalen, blijken veel meer nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten op de markt te brengen en kenden recent meer groei”, zegt Hans Maertens, voorzitter SERV.

Bron: SERV-Stichting Innovatie & Arbeid

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen