< Terug naar overzicht

Werkgevers en vakbonden willen snel een eenheidsstatuut (maar welk?)

De christelijke vakbond ACV legt zeven voorstellen op tafel om tot een gemeenschappelijk werknemersstatuut te komen. Samen met de socialistische vakbond ABVV wijst het ACV wel het voorstel van de werkgevers af. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zijn het erover eens dat de deadline van 8 juli opgelegd door het Grondwettelijk Hof gerespecteerd moet worden.

Werkgevers en vakbonden zijn het erover eens dat er snel een statuut moet komen voor werknemers, alleen zijn ze het niet eens over hoe dat statuut er moet uitzien. Door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof zou er tegen 8 juli een oplossing moeten zijn, maar geruchten zeggen dat de regering werkt aan een oplossing om die deadline op te schuiven.

Eind vorige week herhaalden de werkgeversorganisaties, verenigd in het Interprofessioneel Werkgeversoverleg (IWO), hun voorstellen over de ontslagregeling en de carensdag. Voor de ontslagregeling stellen de werkgevers een ondergrens van vier maanden en bovengrens van acht maanden opzeggingstermijn voor, waartussen er ruimte is om per sector te differentiëren. De anciënniteitsrechten die werknemers in het verleden opbouwden, zouden behouden blijven. Inzake de carensdag moet er gekozen worden voor volledige afschaffing of invoering voor iedereen.

De werkgeversorganisaties wijzen er nog eens op dat een nivellering naar boven toe, waarbij het beste van beide statuten behouden wordt, rampzalig zou zijn voor de economie en tienduizenden banen zou kosten.

De socialistische bediendebond BBTK reageert afwijzend op de voorstellen van het Interprofessioneel Werkgeversoverleg. Het betekent een nivellering naar beneden toe. “De absolute maximumopzeg wordt bereikt na 20 jaar anciënniteit. De ondergrens bedraagt 4 maanden, de bovengrens 8 maanden. 'Voor de arbeiders komt het werkgeversvoorstel neer op een status-quo tot zelfs verlies. De bedienden vallen terug op dit lage niveau en verliezen alles”, zei BBTK-voorzitter Erwin De Deyn.

Zeven voorstellen


Maandag legde het ACV zeven voorstellen op de tafel van de verschillende regeringspartijen. Zo wil het eenzelfde berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen voor alle werknemers. De carensdag moet afgeschaft worden. Het ACV pleit dus voor hetzelfde gewaarborgd loon in geval van ziekte.

Ook tijdelijke werkloosheid moet op dezelfde manier geregeld worden voor alle werknemers, met de volledige garantie van het netto-inkomen. Het ACV stelt één maand opzeggingsperiode voor per begonnen dienstjaar. Ook de proefperiode moet beperkt worden in de tijd. De uitbetaling van het loon moet op een vast tijdstip en bovendien berekend worden op alle gewerkte uren. Tot slot ijvert de christelijke vakbond voor meer werkzekerheid.

Donderdag voert het BBTK een nationale actie in dit perspectief.

Bron: ACV/BBTK/De Standaard/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen