< Terug naar overzicht

Werkgevers en vakbonden kibbelen over kosten van eenheidsstatuut

Een geharmoniseerd statuut tussen arbeiders en bedienden in België, met een opzeg van één maand per begonnen dienstjaar en het afschaffen van de carensdag, zou slechts een effect op de loonkosten hebben van 0,12 procent.

Dat berekende de christelijke vakbond ACV als reactie op cijfers die de werkgevers de afgelopen weken lanceerden. Volgens de werkgevers zou het eenheidsstatuut de loonkosten doen stijgen met 2 tot 4 procent.

Het ACV baseert zich op cijfers van de RSZ en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven om de kosten van het eenheidsstatuut te berekenen. “Terwijl het VBO zich baseert op een klein aantal industriële sectoren waar veel arbeiders na een lange loopbaan worden ontslagen. Het extrapoleert de cijfers van een paar sectoren naar de hele privésector”, luidt de kritiek van het ACV.

Het ACV-voorstel van een vooropzeg van één maand per begonnen dienstjaar zou dan weer een effect hebben van 0,07 procent op de loonkosten. Er zijn wel grote verschillen per sector en die zou het ACV willen compenseren door een solidariteitsmechanisme of door het 'heroriënteren' van de ontslaguitkering en belastingvrijstelling.

De carensdag afschaffen, kost amper 0,05 procent. De totale loonkostenstijging bedraagt volgens de ACV-studiedienst dus maximaal 0,12 procent.

De vakbond wijst erop dat de gemiddelde anciënniteit van een ontslagen arbeider momenteel twee jaar en negen maanden is, dat een meerderheid van de huidige werknemers (60 procent) een bediendecontract heeft en bij de resterende arbeiders nog eens de helft kan genieten van een hogere opzegvergoeding via een sectorale of bedrijfs-cao.

Het VBO blijft vasthouden aan een loonkostenstijging van 2 tot 4 procent en benadrukt dat de berekeningen geen extrapolaties zijn van enkele industriële sectoren, maar dat ze voor het hele interprofessionele luik gelden. “Bovendien maakt het ACV ook denkfouten”, zegt de werkgeversorganisatie.

Bron: ACV/VBO/De Standaard/Trends

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen