< Terug naar overzicht

Werkgevers bezorgd om werknemers

Werkgevers liggen vooral wakker van een stijgend stressgevoel bij hun werknemers, langdurig zieke medewerkers en ontevredenheid op de werkvloer. Ook ziekteverzuim en personeelsverloop zijn aandachtspunten.

HR-dienstverlener SD Worx verrichtte in 2005 onderzoek naar de bezorgdheden van werkgevers. Dat onderzoek werd nu hernomen. Er namen 296 organisaties (openbaar en privé) deel, bij monde van een verantwoordelijke van de personeelsdienst of een andere persoon met een goed overzicht van de organisatie en van de activiteiten binnen personeelszaken. Doelgroep van dit onderzoek waren grote en middelgrote ondernemingen, en kmo’s die geen aparte personeelsdienst of -functie hebben.

Vergelijkt men de resultaten van beide onderzoeken, dan blijkt dat stress aan belang toeneemt: 56% van de werkgevers wordt hier in 2008 regelmatig mee geconfronteerd tegenover 51% in 2005. Verder ligt 38% van de werkgevers wakker van werknemers die langdurig afwezig zijn. Ten opzichte van 2005 is de problematiek van ziekteverzuim verschoven naar meer langdurig zieke medewerkers.

Verder is ontevredenheid bij het personeel voor 35% van de werkgevers een belangrijke zaak. Opmerkelijk: ten opzichte van 2005 betekent dit een daling van 7%. Personeelsverloop, niet in de top 5 in 2005, duikt nu wel op.


Top 5 bezorgdheden:

Werknemersproblematiek 2008

Werknemersproblematiek 2005

Stressgevoel bij werknemers

56%

Stressgevoel bij werknemers

51%

Langdurig zieke werknemers

38%

Ziekteverzuim

46%

Ontevredenheid bij werknemers

35%

Ontevredenheid bij werknemers

42%

Ziekteverzuim 

34%

Ernstige ziekten

33%

Personeelsverloop

30%

Conflicten tussen werknemers

28%

Uit het onderzoek blijkt ook dat 12% van de werkgevers wakker ligt van alcoholmisbruik bij werknemers. Opvallend: bij organisaties die minder dan 100 werknemers tellen, bedraagt dit 4%, bij bedrijven met 100 tot 500 werknemers 21% en bij organisatie met meer dan 500 medewerkers 15%.

Ter volledigheid ging men in het onderzoek ook na hoe werkgevers zelf de nodige hulp of begeleiding geven bij deze problemen. Blijkbaar vertrouwen ze hiervoor op de preventiedienst. In 21% van de organisaties gebeurt de psychosociale begeleiding door de preventiedienst. Een specifieke functie binnen personeelszaken voor de aanpak van stress komt voor in 16% van de organisaties.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen