< Terug naar overzicht

Werkgever kan pensioenwens 50-plusser met 2,5 jaar uitstellen

Een werkgever kan met enkele eenvoudige maatregelen de vervroegde pensioenwens van 50-plussers met gemiddeld 2,5 jaar uitstellen. Dat blijkt uit de masterproef waarmee Ilke Faut het diploma van master handelsingenieur behaalde (Campus Brussel van de KU Leuven).

Ilke Faut baseerde zich op de resultaten van de SHARE-enquêtes die enkele jaren geleden werden afgenomen bij circa 10.000 personen uit 15 EU-landen. Uit deze bevragingen blijkt dat niet de financiële factoren doorslaggevend zijn of een 50-plusser al dan niet een vervroegde pensioneringswens koestert, maar wel diens werkkenmerken en in mindere mate zijn gezondheid.

Zo is jobontevredenheid de belangrijkste determinant, gevolgd door het onvoldoende of geen waardering krijgen voor het uitgevoerde werk. Bovendien hangt de pensioneringswens in grote mate af van het al dan niet ervaren van een spanning tussen de inspanningen en de verloning, en van de vraag of het jobprofiel al dan niet zwaar belastend is.

Wat de gezondheid betreft, is het duidelijk dat alleen de subjectieve en slechts in mindere mate de objectieve gezondheidstoestand hierbij bepalend is.

Met relatief eenvoudige maatregelen kan de werkgever er volgens Faut voor zorgen dat de 50-plusser gemiddeld 2,5 jaar langer zal werken, wat al een belangrijke eerste stap zou zijn in het streven om de effectieve pensioenleeftijd omhoog te krijgen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om blijken van waardering voor het werk dat de werknemer uitvoert en het aanbieden van voldoende mogelijkheden om diens competenties verder te ontwikkelen.

“Alhoewel een landingsbaan zoals halftijds tijdskrediet in zekere mate de bereidheid om langer te werken stimuleert, mag de eindeloopbaanpolitiek binnen een organisatie niet uitsluitend gericht zijn op uitdoven, maar ook en vooral op stimulering, waardering van talent en levenslang leren”, vat Faut samen.

Bron: De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen