< Terug naar overzicht

Werken onder diplomaniveau nefast voor mentale gezondheid

Iedereen die een job uitoefent die niet beantwoordt aan zijn diploma vertoont meer depressieve klachten. Een gebrekkige afstemming van de arbeidsmarkt op de groeiende instroom van hooggeschoolden kan negatieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid.

Dat blijkt uit de analyse die sociologen van de Universiteit Gent maakten van gegevens uit de European Social Survey. De onderzoekers maken kanttekeningen bij de voortdurende expansie van het tertiaire onderwijs, als deze groei niet samengaat met een opwaardering van de arbeidsmarkt.

Iemand is overgeschoold wanneer zijn scholingsniveau beduidend hoger is dan wat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn job.

Arbeidseconomen wezen reeds op de nefaste invloed van een groeiend gebrek aan afstemming tussen scholing en arbeidsmarkt, op onder meer de arbeidsproductiviteit en de jobtevredenheid. Een recente studie toont aan dat deze evolutie ook nadelige gevolgen heeft voor de mentale gezondheid van iedereen die geen gepast werk vindt. Dit zijn in toenemende mate hooggeschoolden.

Negatieve gevolgen


Hooggeschoolden die geen job vinden die uitdagend of betekenisvol genoeg is, blijken meer depressieve klachten te vertonen dan andere hooggeschoolden. Deze bevinding geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.

Bovendien is het nefaste effect op de mentale gezondheid niet beperkt tot zij die hoger onderwijs gevolgd hebben, het heeft betrekking op iedereen die een job uitoefent die niet beantwoordt aan zijn of haar diploma.

Een gebrekkige afstemming van de arbeidsmarkt op de groeiende instroom van hooggeschoolden kan negatieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Een voortdurende expansie van het tertiaire onderwijs, die niet samengaat met een opwaardering van de arbeidsmarkt, heeft dan ook een impact op het psychisch welbevinden.

De onderzoekers vragen dan ook meer aandacht voor de ontwikkeling van hooggekwalificeerde jobs om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de groeiende groep van hooggeschoolden.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen