< Terug naar overzicht

Werken is goede therapie tegen depressie

Mensen met een psychische aandoening moeten niet noodzakelijk thuis blijven tot ze helemaal genezen zijn. Opnieuw aan de slag gaan, is vaak een deel van de therapie.

Tot die conclusie komt de ziekteverzekering (Riziv) tijdens een colloquium over invaliditeit, werk en geestelijke gezondheid vorige week. Het is beter het werk vroeg te hervatten bij psychische aandoeningen, luidt het nu. Jarenlang werd het tegendeel gezegd. De impliciete richtlijn was pas opnieuw aan de slag te gaan als je helemaal genezen was. Ook bij een psychische aandoening.

Het uitkeringsstelsel ontmoedigde tot voor kort ook trajecten zoals een deeltijdse hervatting van het werk. Dit is ondertussen bijgestuurd. Zo sloot de ziekteverzekering al akkoorden met de VDAB en zijn zusterorganisaties om nieuwe jobs te vinden voor mensen na een langdurige ziekte. Ook heeft de ziekteverzekering een groter budget om meer mensen een opleiding te laten volgen als ze een nieuwe beroep moeten aanleren of zich moeten bijscholen om opnieuw actief te worden na hun ziekte.

De ommekeer is ingegeven door twee redenen. Ten eerste zijn psychische aandoeningen de belangrijkste oorzaak geworden van langdurige afwezigheid op het werk. Het aantal mensen dat hiervoor een uitkering krijgt, omvat al meer dan een derde van alle mensen die een ziekteuitkering krijgen.

Ten tweede tonen diverse studies aan dat België erg gebrekkig en op een achterhaalde manier omgaat met langdurig zieken, in het bijzonder met wie aan een psychische aandoening lijdt. Een Oeso-rapport zegt dat de Belgische wetgeving wel oké is, maar slecht wordt toegepast. De ziekenfondsen en hun adviserende geneesheren blijven veel te passief tegenover langdurig zieken met psychische aandoeningen. Ze nemen ook weinig of geen contact met de behandelende artsen en de bedrijfsartsen om samen te zoeken of re-integratie in het werk mogelijk is.

Verder onderzoek leert ook dat ziekenfondsartsen bijzonder weinig weten over de wereld van het werk waar ze de mensen heen zouden moeten oriënteren.

Bron: De Standaard

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen