< Terug naar overzicht

Werken en bijstuderen kan vlotter

Vlaanderen heeft steeds meer nood aan hoogopgeleide werknemers. Omdat niet iedereen de juiste basisopleiding of competenties heeft, wordt een extra opleiding volgen in het hoger onderwijs dus steeds meer nodig. Maar werken combineren met bijstuderen is nog te vaak een hindernissenparcours. In het academiejaar 2019-2020 waren er 8.665 werkstudenten ingeschreven of 3% van het totaal aantal studenten.

“Bedrijven en organisaties zijn steeds meer op zoek naar hoger opgeleide profielen. Niet iedereen beschikt echter over de nodige competenties om mee te draaien in zo’n job. Daarom is levenslang leren van cruciaal belang. Universiteiten en hogescholen kunnen hier een handje bij helpen door studeren voor werkenden aantrekkelijker te maken”, zegt Ann Vermorgen, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De Vlaamse sociale partners doen enkele voorstellen om werken en bijstuderen beter te kunnen combineren.

Gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform

Het opleidingsaanbod voor levenslang leren in het hoger onderwijs is ontzettend uitgebreid waardoor het moeilijk is om je weg te vinden in het aanbod. Daarnaast moet de inhoud van de opleiding voor de werkstudent ook kwaliteits- en zinvol genoeg zijn en inspelen op innovatieve en maatschappelijke trends op de arbeidsmarkt.

Studeren combineren met werken vraagt een financiële en tijdsinvestering. Ook daar knelt het schoentje. Hoewel er in Vlaanderen heel wat ondersteuningsmaatregelen zijn voor wie wil verder studeren, zijn er maar weinigen die ze kennen. Daarom vraagt de SERV de Vlaamse overheid werk te maken van het gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform zoals opgenomen in het VESOC-akkoord Alle hens aan dek. Dat nog te creëren platform zou iedereen op elk moment tijdens de loopbaan een overzicht moeten geven van de premies, verlofmogelijkheden en tijdskrediet waarop hij recht heeft. Het platform zou ook opleidingssuggesties op maat kunnen geven. Dit kan een stevige zet geven aan de leercultuur in Vlaanderen die nu geen al te hoge toppen scoort.

Duaal leren

De kennis en ervaring opgedaan tijdens het werken, kan in sommige gevallen leiden tot vrijstellingen en zo het studietraject verkorten. Alleen ontbreekt momenteel een uniform vrijstellingenbeleid voor alle hogescholen en universiteiten op basis van Eerder Verworven Competenties en Kwalificaties. Daar willen de Vlaamse sociale partners graag verandering in zien.

Verder wijst de SERV op het verouderde financieringssysteem van het hoger onderwijs. Er is nood aan een bijsturing die rekening houdt met nieuwe trends zoals levenslang leren en de hogescholen en universiteiten financieel honoreert voor de inspanningen op dat vlak. Nu worden postinitiële opleidingen niet gefinancierd en leveren niet alle studenten die werk en studie combineren een financieringsbonus op.

Ook wijst de SERV op het belang van samenwerking tussen het hoger onderwijs en private opleidingsverstrekkers. Maar ook sectoren kunnen een belangrijke rol spelen in het uitstippelen van het opleidingsaanbod.

De Vlaamse sociale partners vragen de regering om op korte termijn duaal leren in het hoger onderwijs vorm te geven. Duaal leren kan immers extra kansen bieden voor levenslang leren in het hoger onderwijs. Bovendien versterkt dit de uitgangspositie van de werkende/lerende op de arbeidsmarkt.

Ook microcredentials kunnen het levenslang leren eenvoudiger maken. Dit zijn leerbewijzen voor kortdurende opleidingsonderdelen. Ze laten toe modulair en flexibel te leren, even het studeren te pauzeren en later weer op te nemen of het studietraject in stukjes op te delen.

Tot slot kan ook het Voorsprongfonds (60 miljoen euro) een push geven aan levenslang leren en de verdere digitalisering van het hoger onderwijs.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen