< Terug naar overzicht

Werkduur: het mag gerust wat meer zijn

Nooit waren er in de afgelopen vier jaar meer werknemers met een voltijds arbeidscontract: 63,7 procent van de werkende Belgen heeft een fulltime job. Eind 2019 was dat nog 63 procent en vijf jaar geleden 61,4 procent. Ook het aantal werknemers dat vier vijfde of meer aan de slag is, stijgt gestaag. De toekomst van werk is niet alleen hybride, maar ook ‘meer’.

De voorbije jaren is er door de krapte op de arbeidsmarkt een duidelijke trend naar meer fulltime jobs en is er almaar minder animo om halftijds of minder aan de slag te gaan. Het percentage voltijdse werknemers was nog nooit zo hoog: 63,7 procent van de werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur werkt voltijds. Bijna 78 procent presteert minstens vier vijfde. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met vijf jaar geleden.

Het aantal werknemers dat vier vijfde of minder aan de slag is, zakt al jaren aan een stuk. Vooral het aandeel werknemers dat halftijds of minder werkt, is de afgelopen vijf jaar gedaald: van 14,1 naar 11,4 procent.

Dirk Vanderhoydonck, Director Flexsourcing Acerta, legt uit: “We zien al enkele jaren een trend waarin lagere tewerkstellingsvormen (minder dan 80 procent) steeds minder populair worden. De coronacrisis heeft de groei naar meer voltijdse tewerkstelling wel ietwat afgeremd, maar toch zitten we nu op het hoogste niveau ooit van mensen die voltijds werken. Alles wijst er bovendien op dat de animo er is om in de relance na corona naar een nog hogere tewerkstelling te gaan. De coronacrisis heeft er bovendien mee voor gezorgd dat het aantal contracten met een halftijdse tewerkstelling of minder, sterk is gedaald. Die vormen de flexibele schil van de arbeidsmarkt: als er zich een crisis voordoet sneuvelen die jobs eerst, zij zijn de spreekwoordelijke kanaries in de koolmijn. Trekt de economie terug aan, dan komen eerst de ‘kleine’ jobs vermoedelijk wel terug, evenals de interims. De volgende stap is dat interims langere contracten worden, waarna er weer meer rechtstreeks tussen werkgevers en werknemers contracten van onbepaalde duur worden gesloten.”

Bovendien zullen bedrijven straks opnieuw aanwerven, maar zullen ze ook botsen op krappe arbeidsmarkt. Het is wellicht een goed idee om nieuwe medewerkers niet zozeer buitenshuis te zoeken, maar wel in de eigen organisatie. Naast het heroriënteren van medewerkers, kunnen organisaties hun medewerkers ook stimuleren om meer te komen werken. Acerta berekende dat de Belgische bedrijven nog 300.000 voltijdse equivalenten kunnen creëren als ze hun werknemers die nog niet voltijds aan de slag zijn wel richting een voltijds contract sturen, of 145.000 werknemers die minder dan 80 procent werken naar een vier vijfde contract.

Bron: Acerta.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen