< Terug naar overzicht

Werkcheque moet laaggeschoolde jongeren aan werk helpen

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) stelt voor om de Activa-maatregel waardoor een werkgever een korting krijgt op de loonkostenfactuur voor een jonge en laaggeschoolde werknemer, om te vormen tot een werkcheque. De werkgeversorganisaties reageren gematigd positief.

Met haar voorstel wil federaal minister van Werk Monica De Coninck 15.000 jonge werklozen extra op de arbeidsmarkt krijgen. Het doel achter de Activa-regeling is het indijken van de jeugdwerkloosheid. Door de korting komt het brutoloon van een jonge laaggschoolde werknemer ongeveer gelijk te liggen met het nettoloon, waardoor het voor bedrijven interessant is om hen aan te nemen.

De huidige Activa-regeling is te complex. Door het systeem eenvoudiger te maken, moet het meer bedrijven aanzetten om er gebruik van te maken. De minister wil zo vooral kleinere ondernemingen aansporen om de Activa-maatregel te gebruiken. Momenteel zijn zo’n 30.000 jongeren met de regeling aan de slag.

De cheque zal tien euro kosten en een werkgever kan daarmee een uur arbeid betalen. Werkgevers moeten jongeren minstens halftijds in dienst nemen en maximaal voltijds. Het mag dus niet gebruikt worden voor overuren.

Een werkgever kan per werknemer maximaal drie jaar van de loonkostenverlaging genieten. De werknemer mag geen diploma middelbaar onderwijs hebben, moet jonger dan 30 jaar zijn en minstens zes maanden ingeschreven zijn als werkzoekende.

De Coninck licht het voorstel deze week toe op het kernkabinet.

Rechtstreekse loonlastenverlaging
Ondernemersorganisatie Unizo reageert gematigd positief op het voorstel. "Elk voorstel in de richting van een administratieve vereenvoudiging juichen we toe”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Al vraagt hij zich af of een rechtstreekse en automatische loonkorting niet nog meer administratieve vereenvoudiging zou opleveren.

Over de uitwerking is de ondernemersorganisatie allerminst tevreden. “Volgens het voorstel moeten de jongeren hun cheques gaan inwisselen bij de uitbetalingsinstellingen van de vakbonden. Dat is totaal onaanvaardbaar.”

Het VBO vindt het positief dat de loonkostproblematiek en de jeugdwerkloosheid zou worden aangepakt. “Maar jeugdwerkloosheid is niet alleen een probleem van laaggeschoolden, maar heel vaak ook van verkeerd gekwalificeerde jongeren”, zegt VBO-directeur-generaal Bart Buysse. Net als Unizo is ook het VBO geen voorstander van een systeem waarbij vakbonden de uitbetaling van loon doen.

“Daarnaast vinden we het ook niet goed dat de overheid blijft steken in een doelgroepenmaatregel in plaats van werk te maken van een lineaire maatregel die voor alle sectoren en doelgroepen geldt”, zegt Buysse.

“Een pleister op een houten been”, reageert werkgeversorganisatie Voka afwijzend. “De minister zou veel beter de echte oorzaken van de jeugdwerkloosheid aanpakken, namelijk de hoge loonlasten waardoor jobs uit de markt geprijsd worden, ook voor jongeren”, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer.

Het ACV verwelkomt elk initiatief om de jeugdwerkloosheid aan te pakken “op voorwaarde dat het niet gaat om hyperflexibele en slecht betaalde banen. Het moeten volwaardige en waardige jobs zijn, met respect voor de arbeidsvoorwaarden van de sector en onderneming waar de jongere aan de slag gaat”. Bovendien, zo vindt het ACV, “mogen deze banen, die zeer goedkoop zijn voor werkgevers, geen enkele bestaande reguliere job verdringen.”

Bron: De Tijd/De Standaard/De Morgen

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen