< Terug naar overzicht

Werkbaar werk voor 45 000 werknemers uit chemie en life sciences door Demografiefonds

Honderden concrete maatregelen die ervoor zorgen dat het werk werkbaar blijft voor meer dan 45 000 werknemers in 160 bedrijven uit de chemie en life sciences. Dat is de positieve tussenbalans twee jaar na de opstart van het Demografiefonds. Met dit vernieuwende initiatief trekt de sector de kaart van de sociale dialoog in het maatschappelijke debat over langere loopbanen en de demografische uitdagingen.

Twee jaar geleden richtte de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences het Demografiefonds op om mensen langer aan het werk te kunnen houden. Tijdens de sectorale onderhandelingen 2015-2016 is beslist een deel van de beschikbare brutoloonmassa te besteden aan bedrijfsspecifieke maatregelen voor werkbaar werk. Dankzij het fonds kunnen alle ondernemingen uit de sector, in overleg met de syndicale delegaties, actieplannen indienen waarvoor ze een financiële ondersteuning krijgen tot 0,30 procent van de brutoloonmassa van de betrokken onderneming en dit voor maximaal vier jaar. Zo een Demografiefonds is een primeur voor ons land, maar werkte wel al in Duitsland, met succes.

Het eerste demografieplan werd in december 2016 goedgekeurd. Vandaag doen al 160 bedrijven uit de chemie en life sciences een beroep op het sectorale Demografiefonds. Al die plannen samen hebben betrekking op ruim 45 000 werknemers, of zowat de helft van alle medewerkers in de sector. De focus ligt op vier actiedomeinen: werk, gezondheid, competenties en loopbaanbeleid. Het gaat daarbij vaak om maatwerk per onderneming. “Twee jaar na de effectieve opstart kunnen we gerust stellen dat het Demografiefonds geen lege doos is gebleven. Hierdoor is de aandacht voor duurzame loopbanen bij heel wat bedrijven een vast item geworden op de agenda van het sociaal overleg”, zegt Anita Van Hoof, voorzitter van het Demografiefonds.

Veelheid aan acties

“Heel wat initiatieven richten zich op de arbeidsorganisatie met arbeidsduurvermindering, aanpassingen aan ploegenstelsels, meer inspraak in de uurroosters, de invoering van telewerk of peterschapsprojecten waarbij ervaren werknemers jongere collega’s begeleiden. Op het vlak van gezondheid scoren acties rond meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, gezonde Voeding en tijdig ontspannen hoog. Daarnaast is er veel aandacht voor extra medische begeleiding en maatregelen om de ergonomie op de werkplek te bevorderen”, zegt professor Peggy De Prins van de Antwerp Management School. Zij zorgt voor de academische begeleiding en onderbouwing van de ingediende plannen.

Naast klassieke loopbaangesprekken en carrièrecoaching is er in de plannen ook oog voor de preventie van burn-out en duidelijke afspraken over e-mail voor een optimaal evenwicht tussen werk en privé. Heel wat maatregelen gaan over het stimuleren van de interne mobiliteit binnen een bedrijf. Werknemers krijgen meer kansen om te wisselen van afdeling, van functie, van jobinhoud en van rol.

Verbreding sociaal overleg

De Prins ziet in het opstellen van een demografieplan op ondernemingsniveau de ideale kapstok om het sociaal overleg inhoudelijk te verbreden. “Om niet alleen te onderhandelen over arbeids- en loonvoorwaarden, maar ook om thema’s zoals werkbaar werk en duurzame loopbanen aan bod te laten komen.” Koen Laenens, directeur Sociaal Beleid van sectorfederatie Essenscia sluit zich hier bij aan. “Het Demografiefonds bewijst dat een constructieve sociale dialoog concrete resultaten oplevert. Bedrijven en vakbonden uit de chemie en life sciences hebben werkbaar werk hoog op de paritaire agenda gezet met een academisch onderbouwde langetermijnvisie om dit gezamenlijk aan te pakken. Met succes. Werkbaar werk is de belangrijkste maatschappelijke uitdaging voor de komende jaren en we moeten dit samen met de overheid als een absolute topprioriteit blijven zien.” 

In HR Square nr. 172 kan u het interview lezen met Fujirebio Europe, een van de eerste bedrijven die een demografieplan indienden. Wilt u het volledige artikel (van Hilde Vereecken met foto's van onder meer Hendrik De Schrijver) lezen? Dat kan door lid te worden van HR Square. U ontvangt dan niet alleen het tijdschrift, maar hebt ook toegang tot de website met het hele archief én u geniet stevige prijsreducties op tal van hoogst interessante evenementen, ook op de HR Square Seminaries, HR Square Masterclass en HR Square Conference. Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Nathalie Dierickx, nathalie.dierickx@hrsquare.be, 0474 97 07 43.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen