< Terug naar overzicht

Werkbaar werk: hoe kleiner, hoe fijner

In Vlaanderen werkten eind 2019 ongeveer 360.000 mensen in een micro-onderneming. Hiermee vertegenwoordigen ze ongeveer 15 procent van de tewerkstelling. Micro-ondernemingen zijn ondernemingen met minder dan 10 werknemers. Werken in een micro-onderneming heeft voordelen. In tegenstelling tot de rest van de economie is het werk werkbaarder, vooral dan in termen van werkstress en werkdruk. Wat nog? Commentaar van onze redactiedirecteur: “Ben ik blij dat ik in een micro-onderneming werk!”

Bovendien zijn de werkdagen er doorgaans korter, wordt er minder overgewerkt en komt nachtwerk minder voor. Er is nauwelijks pendeltijd want de werkplaats is dichtbij en grensoverschrijdend gedrag is minder aan de orde. Dit zijn maar een paar van de bevindingen uit de analyse van de gegevens van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2019, een driejaarlijkse enquête bij de Vlaamse werknemers georganiseerd door de SERV.

Een op drie werknemers in micro-ondernemingen rapporteert werkstress. Bij de overige ondernemingen ligt dit aandeel hoger. Werknemers in de micro-ondernemingen worden minder vaak ziek en geven vaker aan het werk te kunnen volhouden tot het pensioen.
In hun job worden werknemers uit de micro-ondernemingen minder geconfronteerd met een aantal risicofactoren voor werkstress. Het gaat over hoge belasting (werkdruk en/of emotionele belasting), overwerk, connectiviteit buiten de werktijden, lange pendeltijden en grensoverschrijdend gedrag.

Het aandeel werknemers met hoge werkdruk ligt in micro-ondernemingen lager dan in de overige ondernemingen (27,4 versus 38,8 procent). Ook het aandeel werknemers dat geconfronteerd wordt met emotioneel belastend werk is lager voor werknemers in micro-ondernemingen (15,2 versus 25,9 procent). De lagere emotionele belasting is het gevolg het relatief klein aandeel onderwijs/zorgfuncties in micro-ondernemingen.

Het aandeel werknemers dat frequent overwerkt zonder recuperatie ligt lager in de micro-ondernemingen dan in de overige ondernemingen (15 versus 25,2 procent). Daarenboven stellen werknemers uit micro-ondernemingen minder vaak dat ze frequent bereikbaar zijn buiten de kantooruren (40,3 versus 50,2 procent).

Werknemers uit micro-ondernemingen werken vaker dicht bij huis, bijna de helft is dagelijks (pre-corona uiteraard) minder dan een half uur onderweg, bij de overige bedrijven is dit maar een op drie. Omgekeerd ligt het aandeel werknemers met lange pendeltijden (meer dan twee uur per dag) lager in de micro-ondernemingen. Dit komt omdat bijna 30 procent van de werknemers uit micro-ondernemingen actief is in de handel of de horeca, bij de overige ondernemingen is dat minder dan 10 procent.
Werknemers uit micro-ondernemingen rapporteren minder vaak dat ze het slachtoffer waren van ongewenst gedrag, onder de vorm van lichamelijk geweld, intimidatie of pesten.

Toch zijn er enkele aandachtspunten.

  • Bijna twee op tien van de werknemers in de micro-ondernemingen heeft in zijn job onvoldoende leermogelijkheden, zes op tien kreeg in het jaar voorafgaand aan de meting geen bijscholing. De werknemers in de micro-ondernemingen doen het op dat vlak minder goed dan zij in de overige ondernemingen. Dat werknemers in de micro-ondernemingen bovendien het risico op baanverlies hoger inschatten en een hogere verloopintentie rapporteren, maakt het aspect ‘leren’ nog meer tot een aandachtspunt om de toekomstige tewerkstelling van de werknemers te faciliteren.
  • De pre-covid-cijfers wijzen aan dat in micro-ondernemingen tele-thuiswerk minder vaak wordt toegepast. In de micro-ondernemingen doet 10,8 procent sporadisch of structureel aan tele-thuiswerk. Bij de overige ondernemingen ligt dit aandeel met 22,4 procent meer dan dubbel zo hoog. De kloof tussen de micro-ondernemingen en de overige ondernemingen op het vlak van tele-thuiswerken neemt bovendien toe.

Bron: Stichting Innovatie & Arbeid, www.werkbaarwerk.be. De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen