< Terug naar overzicht

Werk pour tout le monde

Ondanks de communautaire spanningen kijken ministers Jean-Claude Marcourt en Frank Vandenbroucke in hun aanpak van de werkloosheid in Wallonië en Vlaanderen toch nog over de grenzen naar werk.

De regionale ministers van Werk, Frank Vandenbroucke en zijn Waalse collega Jean-Claude Marcourt, lanceerden eind april 2007 een samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Wallonië. Het project heeft als doel Waalse werkzoekenden in Vlaamse jobs te doen instromen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) kreeg de opdracht 5000 vacatures te selecteren die perfect door Waalse sollicitanten ingevuld kunnen worden. Forem (de Waalse tegenhanger van de VDAB) engageert zich om 50.000 Waalse werkzoekenden naar deze vacatures te begeleiden.

Ondertussen zijn de eerste stappen in dit engagement gezet. Sinds de zomer van 2007 worden zowel in Vlaanderen als Wallonië regionale antennes ingezet om de coördinatie van het project vorm te geven. In Vlaanderen gaan drie antennes aan de slag in de werkwinkels van de grensregio’s Kortrijk-Aalst-Oudenaarde, de regio Leuven en de regio Tongeren. In Wallonië gaan drie ploegen van telkens drie raadgevers in de drie aanpalende grensregio’s aan de slag. Zij gaan specifiek en actief werken met het Vlaamse jobaanbod. Daarnaast, en parallel ermee, gaan nog eens tien interregionale raadgevers aan de slag die de Waalse werkzoekenden gaan begeleiden in hun zoektocht naar Vlaamse jobs. Alle raadgevers zijn in principe perfect tweetalig.

Omdat taal één van dé mogelijke struikelblokken is op weg naar een job in een andere taal, wordt er intensief gekeken naar taalbegeleiding op en naast de werkvloer. Zowel Waalse als Vlaamse werkzoekenden kunnen opleidingen volgen bij respectievelijk VDAB of Forem én ze kunnen dat bovendien ook door stages in Vlaamse of Waalse bedrijven. Dat kan via de projecten IBO of Nederlands op de werkvloer, maar net zo goed via reguliere stages.

Naast deze projecten rond taal en werken startten ook nog een aantal proefprojecten rond e-leren en een proefproject rond sollicitatietraining voor Waalse werkzoekenden bij de VDAB. Beide diensten plannen een structurele uitwisseling van taalopleiding.

Omdat niet alles vanuit de werkzoekenden en de bemiddelingsdiensten moet vertrekken, worden ook de werkgevers intensiever in het uitwisselingsproject betrokken. Sinds september heeft de VDAB een nieuwsbrief om de werkgevers in de grensregio’s te sensibiliseren. De werkgevers krijgen ook concrete ondersteuning van de VDAB.

Samenwerken vereist ook het goed afstemmen van systemen. Zo moet het mogelijk worden dat werkzoekenden uit beide landsdelen zich automatisch inschrijven bij zowel Forem als VDAB.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen