< Terug naar overzicht

Werk niet tijdens vakanties

Werken tijdens het weekend of op feestdagen ondermijnt de intrinsieke motivatie en leidt tot zowel een lagere tevredenheid als een lagere kwaliteit van het werk. Dat blijkt uit recent onderzoek. De oplossing als werken tijdens vakantie onvermijdelijk is: vrije tijd mentaal herformuleren tot werktijd. Medewerkers voelen zich dan meer gemotiveerd, vinden het werk zinvoller en doen dus ook beter hun best.

Zelf kunnen bepalen wanneer je werkt, zou je motivatie verhogen, is een vaak gehoorde stelling. Daaruit zou je kunnen afleiden dat mensen meer gemotiveerd zijn als ze tijdens het weekend of op een feestdag werken. Onderzoek van Laura M. Giurge (London Business School en University of Oxford) en Kaitlin Woolley (Johnson Graduate School of Management, Cornell University) toont het tegenovergestelde aan. Werken tijdens weekends of feestdagen ondermijnt de intrinsieke motivatie om te werken. Werken tijdens zijn vrije tijd leidt tot een intern conflict tussen het nastreven van professionele en privé-doelen. Met als resultaat dat mensen minder plezier beleven aan hun werk.

Onderzoeksopzet

De onderzoekers analyseerden de data van ruim 1.200 Amerikaanse werknemers die aangaven of ze soms in het weekend werkten of niet of enkel van maandag tot vrijdag werkten. De intrinsieke motivatie werd gemeten aan de hand van uitspraken zoals ‘ik vind mijn werk zinvol’ en ‘ik kan mijn vaardigheden en competenties gebruiken in mijn job’.

Het bleek dat werknemers die regelmatig in het weekend werken minder intrinsiek gemotiveerd zijn. Dit verband blijft bestaan nadat er gecontroleerd is voor factoren zoals inkomen, opleidingsniveau, werkuren per week en algemene levenstevredenheid.

Om de relatie tussen werktijd en intrinsieke motivatie verder te onderzoeken, voerden ze vier bijkomende experimenten uit bij werknemers die tijdens het weekend werken en studenten die tijdens feestdagen op de campus blijven studeren. In een experiment werden studenten geïnterviewd die aan het studeren waren in de campusbibliotheek. De studenten werden er ofwel aan herinnerd het een feestdag was (‘vandaag 17 februari is President’s Day’) ofwel niet (vandaag is het 17 februari).

Studenten die eraan herinnerd werden dat ze studeerden op een moment dat anderen een vrije dag hadden, vonden hun cursussen minder interessant en plezant. Ze waren met andere woorden minder intrinsiek gemotiveerd om te studeren.

Oplossing

Net zoals veel mensen maandag zien als de start van een nieuwe werkweek, verdelen de meesten hun tijd als vrije tijd en werktijd. Echter, werken op een moment dat je als vrije tijd beschouwt, leidt tot conflict tussen verwachtingen en de realiteit, met als resultaat dat het werk minder interessant en zinvol gevonden wordt.

Nooit werken tijdens het weekend of vakantie is niet altijd mogelijk. De onderzoekers vonden een strategie om de intrinsieke motivatie niet te verliezen: door vrije tijd voor zichzelf te herbenoemen als werktijd.

In een van de experimenten werd aan een groep deelnemers verteld dat ‘mensen hun weekend vaak gebruiken om werk in te halen of om een voorsprong te nemen’. Een andere groep kreeg te horen dat ‘mensen het weekend meestal gebruiken om te rusten en het werk even te vergeten’. Ook al werkten beide groepen tijdens hun vrije tijd, de eerste groep vond zijn werk meer interessant en zinvol dan de tweede.

Tenslotte wijzen de onderzoekers erop dat werken tijdens het weekend of vakantie geen invloed heeft op iemands extrinsieke motivatie om te werken (gezin onderhouden, loon ontvangen). Ander onderzoek toont dan weer aan dat extrinsieke motivatie alleen onvoldoende is om medewerkers tevreden te houden en om hen aan te zetten hun best te doen.
Of we voldoening en zin halen uit ons werk wordt niet alleen bepaald door wat we doen, maar ook door wanneer we het doen, besluiten de onderzoekers.

Bron: Harvard Business Review

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen