< Terug naar overzicht

Wereldwijd onderzoek salaris van senior managers tont aan: verhouding netto-bruto bij Belgen blijft belangrijk probleem

Senior managers in Oost-Europa verdienen minder dan de helft van hun West-Europese collega’s. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar salarisverschillen, uitgevoerd door Mercer Human Resource Consulting. Gemiddeld verdienen senior managers in Oost-Europa 35.000 euro, deze in het Westen verdienen gemiddeld 82.000 euro. En de Belgen? België scoort hoog in bruto bezoldiging, maar het netto bedrag valt lelijk tegen.

Het onderzoek van Mercer wijst uit dat de senior managers in Zwitserland het hoogst scoren. Zij verdienen gemiddeld 138.000 euro bruto per jaar. Hun Oostenrijkse en Deense collega’s volgen met ongeveer 95.000 euro per jaar. Dat is een ontzettend verschil met de bedragen die hun Roemeense en Bulgaarse collega-managers binnenrijven: zij verdienen respectievelijk 30.000 euro en 24.000 euro per jaar. Met ‘senior managers’ worden in dit onderzoek onder meer departementshoofden in grote ondernemingen, functiehoofden in kleinere ondernemingen en senior professionals bedoeld.


Commentarieert Carlos Mestre, partner bij Mercer Europa: “In het algemeen verdienen managers in Oost-Europa beduidend minder dan deze in het Westen. En zij betalen ook veel belastingen. De economie in Oost-Europa groeit echter ook sneller, waardoor hun salarissen in verhouding met deze in West-Europese landen twee keer zo snel kunnen stijgen.” Een inhaalbeweging komt op gang, maar zal vermoedelijk vrij lang duren. De kloof is immers niet zomaar te dichten.


Het onderzoek vergelijkt ook het netto salaris en de kosten voor levensonderhoud van senior managers in Oost- en West-Europa. Hieruit blijkt dat managers in het Westen gemiddeld tot 50% méér kunnen aankopen dan deze in Oost-Europa. Senior managers in Zwitserland scoren het hoogst op koopkracht (indexscore 6.4) en kunnen met hun salaris viermaal zoveel besteden als hun collega’s in Bulgarije. Merkt Mestre op: “Met hun hoge salarissen, de relatief lage belastingdruk en de redelijke kosten voor levensonderhoud, zijn Zwitserse managers de meest welvarende in Europa.”


Uit het onderzoek blijkt eveneens dat salarissen voor senior managers in de VS, Japan en Hongkong hoger liggen dan het West-Europese gemiddelde. Die salarissen bedragen respectievelijk 103.000, 94.000 en 93.000 euro per jaar. In de tabel vindt u een selectie van enkele landen, waarbij andermaal bevestigd wordt dat Belgische managers niet echt mogen mopperen over hun bruto bezoldiging, maar dat ze echt wel reden tot klagen hebben over het netto bedrag dat ze overhouden. De Belgen verdienen bruto 87.784 euro per jaar. Dat is nagenoeg evenveel als de gemiddelde Nederlandse manager (88.071) en véél meer dat de Franse manager (71.802).


Maar netto komt de Belgische manager er bekaaider af: hij of zij houdt gemiddeld 44.898 euro per jaar over, terwijl zijn Nederlandse collega 51.430 euro op zak steekt en de Franse manager hem fluitend voorbij spurt met 49.601 euro. Netto gaat de Belg alleen nog de Portugezen, Zweden en Oost-Europeanen vooraf.



Tabel van salarissen en koopkracht in enkele onderzochte landen


































































































































































Landen

Jaarlijks bruto salaris


(in euro)

Jaarlijks netto salaris (in euro)


Aankoopkracht


index gebaseerd op netto salaris

West-Europa

Zwitserland

138.090

87.014

6.4

Oostenrijk

94.564

57.890

4.6

Nederland

88.071

51.430

4.3

Spanje

70.659

48.937

4.3

Ierland

78.693

54.779

4.2

Verenigd Koninkrijk

81.116

55.190

4.2

Frankrijk

71.802

49.601

4.1

België

87.784

44.898

3.9

Portugal

63.671

42.538

3.8

Italië

78.354

45.258

3.7

Denemarken

94.559

47.632

3.3

Zweden

62.712

37.181

3.1

Oost-Europa

Polen

42.306

26.087

2.5

Tsjechische Republiek

42.605

27.163

2.3

Roemenië

29.900

16.650

2.0

Hongarije

36.722

20.379

1.8

Bulgarije

23.634

16.769

1.5

Andere

VS

102.677

76.560

5.8

Japan

93.935

71.169

4.7

China

36.204

28.976

2.2


De tabel is gerangschikt volgens ‘koopkracht’ (wat het aantal pakketten vertegenwoordigt van goederen en diensten die een senior manager zich kan veroorloven met zijn of haar netto salaris). Bron: Mercer’s onderzoek naar de kosten van levensonderhoud gepubliceerd in 2003. De taksen en sociale-zekerheidsinformatie is gehaald uit de Mercer Tax Reports. De salarisgegevens zijn afkomstig uit Mercer’s 2003 Total Remuneration Surveys en vertegenwoordigen alle bedrijfstakken en regio’s.


Het Mercer’s 2004 International Geographic Salary Differentials rapport kost 900 dollar. Het rapport vergelijkt de salarissen van zes functieniveaus, van arbeiders tot senior managers. Het geeft ook een overzicht van de belastingdruk en maakt een analyse van de koopkrachtratio’s waarin geëvalueerd wordt hoeveel keer een werknemer een identieke korf van goederen en diensten kan aankopen. Alle info: www.imercer.com/intlgeo.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen