< Terug naar overzicht

Welzijn op het werk: van crisismanagement naar betere toekomst?

Na een jaar corona rapporteren Amerikaanse werknemers dat toegenomen angst, stress en slapeloosheid hebben geleid tot een slechtere mentale gezondheid en emotioneel welzijn. Ondertussen denken minder dan drie op tien werkgevers dat hun welzijns- en zorgprogramma’s effectief geweest zijn. De meeste werkgevers stippen ook aan dat stress en burn-out het grootste probleem zijn, als gevolg van toegenomen zorgnoden en een gebrek aan sociale contacten. De inzichten zijn ook voor ons relevant.

De bevindingen komen uit twee onderzoeken in de VS. Aan het eerste namen 494 organisaties met samen 6,4 miljoen werknemers. Het tweede was een enquête bij 7.500 voltijdse werknemers.

Werkgevers verhogen hun inspanningen om het welzijn van hun medewerkers te verbeteren in het tijdperk na de pandemie. Zowat de helft van de respondenten pasten de regelingen aan voor betaald verlof of betaalde ziektedagen. Een kwart staat werknemers toe meer ongebruikte verlofdagen over te dragen naar het volgende jaar.
Voorts stelt 33 procent een benefits-strategie voorop als topprioriteit voor na corona (tegenover 15 procent in gelijkaardige enquête zes maanden geleden). Communicatie over benefits en welzijnsprogramma’s staat zeer hoog op de agenda van de volgende periode voor 68 procent. Dit zou wijzen op een overgang van crisismanagement naar toekomstplanning.

Veel werkgevers evalueerden hun zorgondersteuning als niet zo effectief als gehoopt, wegens te duur en te veel gericht op de korte termijn. Er ontstaat een trend naar meer flexibele werkuren, meer betaalde vrije dagen en training van managers in de veronderstelling dat het precies dat is wat de werknemers zullen nodig hebben.

Volgens de werknemersenquête nam bijna een op vijf respondenten een nieuwe of bijkomende zorg-rol op zich. En wat dacht u? Zij die zorgden voor thuiszittende kinderen, oudere verwanten of anderen rapporteerden toegenomen zorgen over hun gezondheid en stress. Hun jobmotivatie nam af. Vrouwen worden meer dan mannen getroffen omdat zij meer bijkomende zorgtaken opnamen en het moeilijker hadden om daarvoor tijd te vinden.

Een kwart van de respondenten stipte ook aan dat zij nieuwe jobverantwoordelijkheden hadden opgenomen. Soms namen ze verantwoordelijkheden over van ontslagen of met verlof gestuurde collega’s. In deze groep lagen gevoelens van burn-out twee keer zo hoog als bij de anderen.

Bron: shrm.org

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen