< Terug naar overzicht

Weinig waardering voor technische jobs

De lage waardering van technische jobs houdt jongeren weg van die studies. Ook al denkt de helft van de Vlamingen dat een beroepsopleiding tot goedbetaalde jobs leidt. Vooral ouders raden een technische opleiding af.

Dat blijkt uit onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) met zijn Eurobarometer-partners in de 26 andere EU-landen. De waardering voor het technisch en beroepsonderwijs is in Vlaanderen bij de laagste is in Europa. Maar 59 procent van de bevolking beoordeelt de opleidingen positief. In amper drie landen, waaronder Nederland, is het nog minder.

Het Europees gemiddelde is 72 procent; in Finland is het 90 procent, in Oostenrijk 88 en in Duitsland 84 procent.

Toch erkent 83 procent van de Vlamingen dat technische en beroepsopleidingen leiden naar beroepen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt en dus werkkansen bieden. Het Europees gemiddelde is 72 procent.

De helft van de Vlamingen vindt bovendien dat beroepsonderwijs en –opleiding tot goedbetaalde jobs leidt en drie op de vier zien er mooie carrièreperspectieven aan verbonden.

Meer dan 50 procent van de Vlamingen vindt echter dat deze beroepen een laag aanzien hebben, in de EU is dat gemiddeld maar goed 35 procent.

Slechts één op de drie Vlaamse ouders raadt zijn kinderen dan ook technisch en beroepsonderwijs aan. In de rest van de EU is dat veel evenwichtiger verdeeld.

Toch heeft bijna twee op de drie Vlamingen een positief beeld over beroepsonderwijs en –opleiding. Vier op de vijf zijn van mening dat deze onderwijsvorm de vaardigheden aanleert die de werkgevers nodig hebben.

Minder dan de helft is evenwel overtuigd dat vaardigheden zoals communicatie en teamwerk er bijgebracht worden. Ook denken maar goed twee op de vijf dat men er voldoende voorbereid wordt om een eigen zaak op te zetten.

Voor advies en informatie om een bepaalde studie- of beroepskeuze te maken, gaat men in de eerste plaats te rade bij ouders en familie. Respondenten die een beroepsrichting volgen of gevolgd hebben, geven aan dat de interesse in het vakgebied en type van onderwijs doorslaggevend waren in hun keuze.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen