< Terug naar overzicht

Weinig kans op werk voor ongekwalificeerde schoolverlaters

Bijna 9000 schoolverlaters komen zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Hun toekomst op de arbeidsmarkt oogt somber. De kans om na een jaar nog steeds werkzoekend te zijn, is drie keer groter voor wie zonder kwalificatie het beroepsonderwijs verlaat en dubbel zo hoog voor wie zonder kwalificatie het technisch onderwijs verlaat.

Dat ontcijferde de VDAB in ‘Papier Hier!’. De VDAB analyseerde de gegevens over schoolverlaters die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten tussen 2001 en 2012. Daarbij valt op dat veel van deze leerlingen de arbeidsmarkt betreden zonder een kwalificatie.

Welgeteld 8988 schoolverlaters hebben de arbeidsmarkt betreden zonder kwalificatie. 2644 of 29 procent van de schoolverlaters behaalde zelfs geen studiegetuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. Het merendeel haakt af in het zicht van de eindmeet: 6344 schoolverlaters heeft een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs.

In het algemeen secundair onderwijs zijn er 709 leerlingen die de schoolbanken vroegtijdig verlaten, in het kunstsecundair onderwijs 138. In zijn analyse concentreert de VDAB zich op vroegtijdige schoolverlaters uit het technisch- en beroeps secundair onderwijs, respectievelijk 1559 en 3938 vroegtijdige schoolverlaters.

Ongekwalificeerd de school verlaten, is vooral een mannenzaak. In alle studieniveaus ligt het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters hoger bij de mannen dan bij de vrouwen.

Beroepsonderwijs


In het beroepsonderwijs is de kans om na een jaar nog steeds werkzoekend te zijn globaal drie keer hoger voor wie zonder kwalificatie de school verlaat. Over alle studierichtingen heen is gemiddeld 31,4 procent van de ongekwalificeerde schoolverlaters na een jaar nog steeds werkzoekend. Bij gekwalificeerde schoolverlaters is dat gemiddeld 11,3 procent.

Zeven studiegebieden bieden een betere aansluiting op de arbeidsmarkt dan gemiddeld voor wie een kwalificatie behaalde: personenzorg, koeling en warmte, voeding, mechanica-elektriciteit, bouw, hout en auto.

In de personenzorg is het verschil tussen gekwalificeerde en ongekwalificeerde het grootst: 6,7 procent van de gekwalificeerde schoolverlaters is na een jaar nog werkloos, bij de ongekwalificeerde schoolverlaters is dit 35,4 procent. Ook in studierichtingen zoals voeding en mechanica-elektriciteit is het verschil tussen gekwalificeerde en ongekwalificeerde schoolverlaters groot.

Technisch onderwijs


In het technisch onderwijs hebben gediplomeerde schoolverlaters ongeveer dezelfde kansen op werk als deze in het beroepsonderwijs. Gemiddeld 11,1 procent gekwalificeerde schoolverlaters is na een jaar nog steeds werkzoekend. De spanning tussen diploma en geen diploma het dubbele: 19,6 procent van de ongekwalificeerde schoolverlaters is na een jaar nog steeds werkzoekend.

Ook hier zijn er studiegebieden waar de verschillen veel groter zijn en een diploma halen dus een wereld van verschik maakt, bijvoorbeeld in de studiegebieden hout, mechanica-elektriciteit en toerisme. Voor wie zijn opleiding niet afmaakte in TSO biedt de studierichting toerisme de minste kansen op werk.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen