< Terug naar overzicht

Website voor bedrijfsfietsen moet implementatie bevorderen

Maandag lanceerde het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) BikeForm: een online-platform dat organisaties die bedrijfsfietsen wensen aan te bieden, in contact brengt met de juiste handelaars. Daarnaast beschikt deze website over een simulatietool waarmee werkgevers kunnen berekenen hoeveel ze besparen door in te zetten op een fietsbeleid.

Steeds meer werknemers gebruiken vaker de fiets om naar het werk te gaan of voor hun dienstverplaatsingen. Hierdoor wint de bedrijfsfiets aan populariteit. Geïnteresseerde organisaties weten echter niet altijd hoe ze de implementatie van deze fietsen moeten aanpakken. Anderzijds is de fietssector onvoldoende georganiseerd om een goed productaanbod te kunnen combineren met een goede service en dito omkadering op grote schaal.

Simulatie kostenbesparing

Op BikeForm.be kunnen werkgevers allerhande informatie terugvinden over de integratie van een fietsbeleid, de fiscaliteit, de veiligheid, de financiering en dergelijke meer. Een slimme simulatietool biedt bovendien inzicht in de mogelijke besparingen die een goed fietsbeleid kan opleveren.

Missing link tussen vraag en aanbod

Momenteel ontbreekt er zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde heel wat informatie, waardoor beide partijen elkaar vaak niet vinden. Hierdoor misloopt de markt heel wat potentiële inkomsten en wordt de fiets als een gezond en filevrij pendelalternatief sterk onderbenut. Met het platform BikeForm worden beide partijen met elkaar in contact gebracht.

Binnen het project werden 190 bedrijven bevraagd. 167 van hen gaven aan dat een redelijk aandeel van hun werknemers, gaande van 11 tot 100 procent, op minder dan 15 kilometer van de vestiging woont. Bij 48 procent van de bevraagden speelt het gebrek aan kennis een belangrijke rol bij het uitblijven van een fietsbeleid.

De voornaamste redenen om wél te investeren in bedrijfsfietsen, zijn gezondheid van de medewerkers, milieuvriendelijkheid en het imago van het bedrijf, gevolgd door de bereikbaarheid.

Potentieel en randvoorwaarden

Om de vraag vanuit het bedrijfsleven beter te kunnen inschatten, peilde het projectteam welke bedrijven overwegen om binnen de 3 jaar bedrijfsfietsen te integreren. Voor 7 procent is dit effectief het geval. Dat blijken vooral bedrijven te zijn waarvan ongeveer 11 tot 20 procent van de werknemers binnen de 15 kilometer wonen en waarbij er goede fietspaden naar het bedrijf zijn en de verkeerssituatie niet gevaarlijk is. Bijna de helft van de bevraagden twijfelt. Indien ook zij hun weg vinden naar de juiste informatie, kan het potentieel dus enorm toenemen.

Als belangrijkste factoren die kunnen bijdragen tot een geslaagd fietsbeleid, vernoemen de respondenten vooral een goede fietsinfrastructuur, betere fietspaden en meer veiligheid. Dit wordt nog aangevuld met een grotere financiële aanmoediging en een vereenvoudiging van de regelgeving.

Bron: VIM (vim.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen