< Terug naar overzicht

Wat doet een lockdown met het brein van uw werknemers?

Het lijkt vandaag onwaarschijnlijk dat er nog complete lockdown komt, maar morgen kan dat alweer anders zijn. Er zijn wel tekenen dat er de volgende maanden wel lokale, regionale of bedrijfslockdowns kunnen komen. Dat is verontrustend. Sociale isolatie (en het werken binnen die context) brengt bij een substantieel deel van uw medewerkers (en misschien ook bij uzelf) ernstige gezondheidsschade toe.

Het Britse Office for National Statistics vond dat het aantal depressies bij volwassenen in juni dubbel zo hoog lag als bij de start van de lockdown. People Management, het tijdschrift van het Britse CIPD, citeert in dit verband neurowetenschapper en psycholoog dr. Helena Boschi: “Ons brein is ingesteld om alles wat onzeker is te haten. Het is een gismachine die een snelle inschatting maakt van wat gevaarlijk is. Het is vatbaar voor negatieve vooringenomenheid. Tijdens een pandemie die groeiende onzekerheid met zich meebrengt en waarvan het einde niet in zicht is – terwijl we al te lijden hadden onder een overvloed aan informatie, technologische bombardementen, toenemende mentale gezondheidsproblemen – heeft het brein het moeilijk om daarmee om te gaan.”

Vele videoconferenties – die druk uitoefenen op de delen van de hersenen die de aandachtspanne beïnvloeden – en de voortdurende respons op smartphoneberichten die neurotransmitters in gang zetten met als gevolg een kort gevoel van voldoening, doen ook geen deugd. Om gek van te worden?

Alcohol

De onzekerheid treft mensen die voordien in goede mentale gezondheid verkeerden en geen angsten hadden. Behoorlijk wat vrezen infectie (en wie zal hen dat kwalijk nemen?). Sterfgevallen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van corona – al dan niet in de directe omgeving – en het vooruitzicht dat sociale isolatie door thuiswerk niet zo tijdelijk zal zijn als eerst gedacht, werken deprimerend voor sommigen. De vlucht in de drank kan dan ogenschijnlijk de pijn verzachten, mede omdat deze drug ondanks zijn schadelijke gevolgen gemakkelijk te verkrijgen en sociaal geaccepteerd is.

In een in augustus door CIPD gevoerde survey onder werknemers rapporteerde 27 procent van de respondenten een hoger alcoholgebruik tijdens de lockdown. Vooral onder deze met een hoge werklast of zorgverantwoordelijkheid was meer drankverbruik waarschijnlijker.

Hoger alcoholgebruik tijdens de lockdown werd begin juni al aangekaart door het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD). Het VAD constateerde dat bij 21 procent van de respondenten op een enquête het alcoholverbruik was gestegen. Het probleem is vooral gesitueerd bij personen met een diploma hoger onderwijs (28 procent dronk meer). Maar er was ook een positieve noot: 25 procent dronk minder. Meer hierover komt u hier te weten.

Sociale isolatie vernielt ook fysiek

Uit onderzoek blijkt dat (professioneel) persoonlijk contact de productie van het hormoon oxitocyne stimuleert, wat goed is voor het opbouwen van vertrouwen en relaties. Minder live interactie resulteert dus in minder vertrouwen en relaties, en minder ‘goed gevoel’.

Maar er is meer dan dat. Studies op dieren en mensen tonen aan dat langdurige sociale isolatie onder meer kan leiden tot vermindering van hersenvolume in de prefrontale cortex (die betrokken is bij het nemen van beslissingen en socialisatie) en een kleinere hippocampus (die geheugen en leren ondersteunt).
Volgens onderzoek gepubliceerd door de University of Surrey en de Brunel University London, kunnen eenzaamheid en isolatie in verband gebracht worden met meer ontstekingen in het lichaam. Een Spaanse studie onthulde dan weer een verband met cognitieve achteruitgang. MRI-scans van een team dat langere tijd geïsoleerd was op Antarctica bracht aan het licht dat de leden minder produceerden van een van de hersenen afgeleid hormoon dat helpt bij het reduceren van stress, dat zij minder ruimtelijk bewustzijn en aandachtvermogen hadden dan voorheen. Onrustwekkend.

U zal beseffen dat wat beschreven werd ook van toepassing kan zijn op HR-professionals van alle kleuren en maten…

Bron: peoplemanagement.co.uk

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen